Điều kiện tham gia

Kính Hoa Thủy Nguyệt là hoạt động Liên Server, mở tại các server đã mở 60 ngày, người chơi đạt cấp 80 trở lên được tham gia chiêu mộ Thẻ Biến Thân Hoàng Kim.
Hoạt động mở trong 3 ngày. Ngày 1, ngày 2 có thể chiêu mộ Thẻ Biến Thân Hoàng Kim và đổi mảnh Linh Kính ở Triệu Hồi Linh Kính. Ngày 3 chỉ được đổi mảnh Linh Kính ở Triệu Hồi Linh Kính.

♦ Thời gian diễn ra: từ 0:00 ngày 25/03 – 23:59 ngày 26/03
 Phạm vi: S1 – S611 (Server mở đủ 59 ngày, ngày thứ 60 có thể tham gia)
*Lưu ý:
• Mở thêm 4 Thẻ Biến Thân Hoàng Kim mới trong Kính Hoa (Vương Dị, Gia Cát Quả, Lục Kháng, Lữ Bố) và ngẫu nhiên 4 thẻ trong 8 thẻ còn lại sẽ được xuất hiện trong Thủy Nguyệt ⇒ Tổng cộng 12 thẻ.
• Đối với các server chưa tham gia đợt 1 chỉ mở 4 Thẻ Biến Thân Hoàng Kim đợt 1 (Tử Thượng, Thủy Kính, Chu Cơ, Nam Hoa) ⇒ Tổng cộng 4 thẻ.