Đua TOP Lực Chiến Hốt Quà Cực Xịn

♦ Phạm vi: chỉ áp dụng tại máy chủ S631 - Phát Tài Phát Lộc
♦ Cách nhận: Trong vòng 14 ngày mở server (7:00 14/02 - 21:59 27/02), người chơi nằm trong TOP 10 lực chiến sẽ nhận được các phần thưởng:
TOP Quà Điều Kiện
TOP 1
⋅ 1*bộ trang bị Phá Quân: Quân-Thất Thương, Quân-Lang Giáp, Quân-Sư Khôi, Quân-Thiên Ngoa
 1*Rương C.N Đỏ-Chọn
 1*Rương Tướng Đỏ-Chọn
 40*Rương Chọn Trân Bảo
VIP 7 trở lên
TOP 2
 1*bộ trang bị Phá Quân: Quân-Thất Thương, Quân-Lang Giáp, Quân-Sư Khôi, Quân-Thiên Ngoa
 1*Rương Tướng Đỏ-Chọn
 20*Rương Chọn Trân Bảo
VIP 6 trở lên
TOP 3
 1*bộ trang bị Phá Quân: Quân-Thất Thương, Quân-Lang Giáp, Quân-Sư Khôi, Quân-Thiên Ngoa
 1*Rương Tướng Cam-Chọn
 1*Rương Cẩm Nang Cam-Chọn
VIP 6 trở lên
TOP  4-10
 1*Quân Thất Thương
 1*Quân Lang Giáp
 1*Rương Cẩm Nang Cam-Chọn
VIP 5 trở lên
*Lưu ý:
• Kết quả BXH đua top Lực Chiến sẽ ghi nhận từ 7:00 14/02 đến 21:59 27/02, sau thời gian này, mọi sự thay đổi trong BXH sẽ không được ghi nhận.
• Đối với quà tặng:
- Quà tặng sẽ được gửi trực tiếp vào game trong vòng 3-7 ngày sau khi kết thúc sự kiện (không tính ngày lễ, thứ 7, chủ nhật)
- Nếu người chơi đứng TOP không đạt đủ điều kiện về mức VIP thì sẽ hạ xuống bậc phần thưởng đạt đủ điều kiện.
• Các giải thưởng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt và không được chuyển nhượng cho người khác.
• BTC có quyền hủy giải của người chơi trong trường hợp người chơi không cung cấp đầy đủ các thông tin trong thời gian quy định.
• Kết quả danh sách của BTC là quyết định cuối cùng.
• Người chơi chỉ nhận được quà 1 lần duy nhất trong suốt thời gian diễn ra hoạt động.