Tham Gia Hoạt Động Mỗi Ngày

Các Chúa Công thân yêu hãy nhớ tham gia những Hoạt Động Mỗi Ngày bên dưới để nhận quà nhé! Yêu các Chúa Công nhiều....

Thời gianHoạt ĐộngPhần Thưởng
05/06 Boss Quân Đoàn 12h Khí Cầu Vui Vẻ x 3 Nguyên Bảo x 288
Vấn Đáp
Thí Luyện
Boss Quân Đoàn 19h
Tam Quốc Chiến Kỷ
06/06 Boss Quân Đoàn 12h Khí Cầu Vui Vẻ x 3 Nguyên Bảo x 288
Vấn Đáp
Thí Luyện
Boss Quân Đoàn 19h
07/06 Boss Quân Đoàn 12h Khí Cầu Vui Vẻ x 3 Nguyên Bảo x 288
Vấn Đáp
Thí Luyện
Boss Quân Đoàn 19h
Tam Quốc Chiến Kỷ