CHIẾN MÃ HUYẾT TÔNG

Tin tức |

Thông tin tổng quan:
Với việc chưa có Chiến Mã Cam dành riêng cho các tướng Thiêu Đốt, đó là thiệt thòi cực kỳ lớn cho những người chơi sử dụng các tướng này. Vì vậy ở phiên bản update ngày 11/5, chúng tôi cho ra mắt Chiến Mã Huyết Tông – Chiến Mã Cam dành riêng cho tướng Thiêu Đốt.

Các tướng được mang: Chu Du, Thái Sử Từ, Lục Tốn, Lăng Thống, Gia Cát Cẩn.

Chi tiết kỹ năng:
-  Huyết Tông: Tăng 15% sinh lực tối đa. Khi dùng kỹ năng, nếu mục tiêu đang bị Thiêu Đốt, kỹ năng lần này sẽ sát thương thêm 8% sinh lực tối đa của mục tiêu.
-  Phong – Huyết Tông: Tăng 30% sinh lực tối đa. Khi dùng kỹ năng, nếu mục tiêu đang bị Thiêu Đốt, kỹ năng lần này sẽ sát thương thêm 6% sinh lực tối đa của mục tiêu.
-  Nhật – Huyết Tông: Tăng 45% sinh lực tối đa. Khi dùng kỹ năng, nếu mục tiêu đang bị Thiêu Đốt, kỹ năng lần này sẽ sát thương thêm 8% sinh lực tối đa của mục tiêu.