ĐẤU GIÁ THƯƠNG HÀNH

Tin tức |

ĐẤU GIÁ THƯƠNG HÀNH

  • Điều kiện: Máy chủ đã mở được 7 ngày, ngày thứ 8 có thể tham gia
  • Thời gian: Mở theo đợt update phiên bản (1 tháng/1 lần), mở trong 3 ngày liên tục, mỗi ngày sẽ mở lúc 19h15 đến 19h25
  • Nội dung:

-         Đấu Giá Thương Hành về cơ bản đều giống các loại đấu giá khác tuy nhiên điểm đặc biệt của Đấu Giá Thương Hành chính là khi có người mua đứt vật phẩm thì toàn server sẽ nhận được lì xì, bất kỳ ai cũng có thể nhận lì xì đó, Giá trị lì xì phụ thuộc vào giá mua đứt của vật phẩm.

-         Đấu Giá Thương Hành không có lợi tức.