Kết quả Sự kiện Đua top Cấp server đặc biệt S330

Tin tức |

HẠNGTÊN NHÂN VẬTCấpPHẦN THƯỞNG
1 FA*Độc Cô Top 1 70 1 bộ trang bị Phá Quân: Quân-Thất Thương, Quân-Lang Giáp, Quân-Sư Khôi, Quân-Thiên Ngoa
1 Rương CN Đỏ-Chọn
1 Rương CN Cam-Chọn
1 Rương Tướng Cam-Chọn
2 FA• Duy kiên 70 1 bộ trang bị Phá Quân: Quân-Thất Thương, Quân-Lang Giáp, Quân-Sư Khôi, Quân-Thiên Ngoa
1 Rương CN Cam-Chọn
1 Rương Tướng Cam-Chọn
3 QT。Đom Đóm 70 1 bộ trang bị Phá Quân: Quân-Thất Thương, Quân-Lang Giáp, Quân-Sư Khôi, Quân-Thiên Ngoa
4 FA*NhiKẹoĐắng 70 1 bộ trang bị Cam cấp 2: Hàn Băng Kiếm, Xích Vũ Giáp, Mặc Ngọc Quán, Kim Ti Ngoa
5 FA•TraiHoàngMai 70 1 bộ trang bị Cam cấp 2: Hàn Băng Kiếm, Xích Vũ Giáp, Mặc Ngọc Quán, Kim Ti Ngoa
6 FA•HoaHòaThượng 70 1 bộ trang bị Cam cấp 2: Hàn Băng Kiếm, Xích Vũ Giáp, Mặc Ngọc Quán, Kim Ti Ngoa
7 TN $Kích Nạp$ V 70 1 bộ trang bị Cam cấp 2: Hàn Băng Kiếm, Xích Vũ Giáp, Mặc Ngọc Quán, Kim Ti Ngoa
8 TN* Thuỷ Kính 70 1 bộ trang bị Cam cấp 2: Hàn Băng Kiếm, Xích Vũ Giáp, Mặc Ngọc Quán, Kim Ti Ngoa
9 TN °•° Tư Mã Ý 70 1 bộ trang bị Cam cấp 2: Hàn Băng Kiếm, Xích Vũ Giáp, Mặc Ngọc Quán, Kim Ti Ngoa
10 Park Nhân Phẩm 69 1 bộ trang bị Cam cấp 2: Hàn Băng Kiếm, Xích Vũ Giáp, Mặc Ngọc Quán, Kim Ti Ngoa

Lưu Ý

• Kết quả BXH đua top Cấp Độ sẽ ghi nhận từ 7:00 ngày 19/04/2020 đến 21:59 ngày 02/05/2020, sau thời gian này, mọi sự thay đổi trong BXH sẽ không được ghi nhận.

• Đối với quà tặng:

- Quà tặng sẽ được gửi trực tiếp vào game trong vòng 3-7 ngày sau khi kết thúc sự kiện (không tính ngày lễ, thứ 7, chủ nhật)

- Nếu người chơi đứng top không đạt đủ điều kiện về mức VIP thì sẽ hạ xuống bậc phần thưởng đạt đủ điều kiện.

• Các giải thưởng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt và không được chuyển nhượng cho người khác.

• BTC có quyền hủy giải của người chơi trong trường hợp người chơi không cung cấp đầy đủ các thông tin trong thời gian quy định.

• Kết quả danh sách của BTC là quyết định cuối cùng.

• Người chơi chỉ nhận được quà 1 lần duy nhất trong suốt thời gian diễn ra hoạt động.