Điều kiện tham gia

Kính Hoa Thủy Nguyệt là hoạt động Liên Server, mở tại các server đã mở 60 ngày, người chơi đạt cấp 80 trở lên được tham gia chiêu mộ Thẻ Biến Thân Hoàng Kim.
Thời gian diễn ra: ngày 30/01 - 01/02
• Phạm vi: S1 – S557 (Server mở đủ 60 ngày có thể tham gia)