Hướng Dẫn Nạp Nguyên Bảo

Dưới đây là bài hướng dẫn nạp Nguyên Bảo (NB), Chúa Công xem qua nhé!

1. Truy cập vào trang http://pay.zing.vn/mobile/dt3q để tiến hành nạp Nguyên Bảo
2. Chọn phương thức đăng nhập của tài khoản đang chơi

Chúa Công có thể chọn đăng nhập bằng 1 trong 3 tài khoản sau:
• Tài khoản Zing:

• Tài khoản Facebook:

• Tài khoản chơi ngay:

3.Chọn thông tin nhân vật

-Chọn máy chủ đang chơi.

-Chọn nhân vật đang chơi.

4.Chọn gói nạp

5.Chọn phương thức thanh toán

•Có 4 hình thức thành toán:

-Thanh toán qua ZaloPay (được giảm 6,5%)

-Thanh toán qua thẻ Zing Card

-Thanh toán qua ATM/Thẻ Ngân Hàng

-Thanh toán qua Credit Card