Hướng Dẫn Đạt Tối Đa Kinh Nghiệm Hàng Ngày


Chúa Công ơi,

Trong 7 ngày đầu, việc đầu tiên ngài cần làm là mua tối đa số Thể Lực Đơn và Tinh Lực Đơn trong cửa hàng:

Nhân vật đạt VIP0: Được phép mua tối đa 5 thể lực đơn và 5 tinh lực đơn trong cửa hàng.
Nhân vật đạt VIP2: Được phép mua tối đa 9 thể lực đơn và 9 tinh lực đơn trong cửa hàng.

- Khi đạt VIP 2, Chúa Công có thêm đặc quyền mua Quà Mỗi Ngày (sẽ mở khi nhân vật đạt cấp 25) để nhận thêm 2 thể lực đơn, 80 Nguyên Bảo, 10 Đỗ Khang. Ngoài ra, Chúa công còn có cơ hội nhận thêm Quận Thủ Ấn để nâng cấp Quân Hàm.

Tính năng Quà Mỗi Ngày


- Sử dụng Thể Lực Đơn giúp Chúa Công vượt tối đa số ải Chính Tuyến có thể, tương tự sử dụng Tinh Lực Đơn để vượt tối đa số ải Du Ngoạn có thể.
Khi đạt cấp độ 12, nhiệm vụ hằng ngày sẽ mở nên ngài hãy cố gắng hoàn thành nhiều nhiệm vụ hằng ngày để có được kinh nghiệm tối đa của ngày đó nhé!

Nhiệm vụ hằng ngày

- Ở ngày đầu tiên, cố gắng đạt cấp độ 30 để mở tính năng Lãnh Địa Chiến trong phần Mạo Hiểm vì tính năng này chắc chắn sẽ đem lại không ít kinh nghiệm cho Chúa Công đó.

Lãnh Địa Chiến