Hướng Dẫn Kiếm Nguyên Bảo Trong 7 Ngày Đầu

Đoán có một vài Chúa Công chắc sẽ lúng túng trong việc tìm kiếm Nguyên Bảo (NB) nên Kiều đã chuẩn bị một bài hướng dẫn chi tiết rồi đây, cùng Kiều xem qua nhé!

7 ngày đăng nhập liên tục

- Báo danh trong trong 7 ngày đầu là cách đơn giản nhất, giúp Chúa Công có một lượng NB để nâng cao lực chiến cho các chiến Tướng.

Vượt ải Chính Tuyến

- Cố gắng vượt tối đa ải Chính Tuyến, sẽ thu được 1 lượng Nguyên Bảo từ các rương thưởng ở các mốc ải nhất định đó Chúa Công


Phần thưởng vượt ải

Nhiệm vụ hằng ngày

Khi đạt cấp độ 12, nhiệm vụ hằng ngày sẽ mở. Hoàn thành tất cả nhiệm vụ hằng ngày sẽ nhận được Nguyên Bảo ở một số nhiệm vụ nhỏ và 200 Nguyên Bảo khi đạt được 150 điểm năng động.

Tăng hạng trong Đấu Trường

- Tăng hạng lần đầu tiên trong tính năng Đấu Trường cũng giúp Chúa công nhận được rất nhiều Nguyên Bảo trong giai đoạn này. Vì vậy, trong thời gian đầu các Chúa công hãy cố gắng thăng tiến sức mạnh cho các chiến tướng trong đội hình của mình để leo hạng đấu trường.Thứ hạng tăng càng cao, nguyên bảo nhận được càng nhiều

Lãnh Địa Chiến & Quân Đoàn Chiến

- Trong ngày đầu tiên, cố gắng đạt cấp độ 30 để mở tính năng Lãnh Địa Chiến trong phần Mạo Hiểm - vì tính năng này chắc chắn sẽ giúp ngài sở hữu một lượng Nguyên Bảo không nhỏ. - Bên cạnh đó, việc tham gia đầy đủ các Hoạt Động Quân Đoàn như: BOSS thế giới, vấn đáp, thí luyện quân đoàn, quân đoàn chiến, tam quốc chiến kỷ,… và hoạt động Đấu Phe sẽ mang lợi 1 lượng lợi tức lớn cho người chơi từ tính năng Đấu Giá.

Ngân Khoáng Chiến

- Tính năng đào khoáng trong Mỏ Khoáng sẽ mạng lại lượng lớn lượng Nguyên Bảo cho các Chúa công tùy theo phẩm chất của mỏ khoáng, mỏ khoáng càng cao nhận Nguyên Bảo càng nhiều. - Ngân khoáng chiến sẽ mở khi Chúa công đạt cấp độ 30.

Tính năng Ngân khoáng chiến
Một số tính năng khác

- Chúa công cũng sẽ nhận được rất nhiều Nguyên Bảo khi hoàn thành các mốc yêu cầu của trong phần Nhiệm vụ -> Thành tựu.

Các thành tựu trong Danh Tướng 3Q

- Ngoài ra, việc sử dụng thẻ tuần kết hợp với thẻ tháng và quỹ trưởng thành cũng là 1 cách đầu tư hiệu quả trong giai đoạn đầu.

Phúc lợi thẻ tuần và thẻ tháng