Hướng dẫn nhập code Danh Tướng 3Q - VNG

Tổng hợp bộ code chung của Danh Tướng 3Q - VNG

Code chung VIP có thời hạn: Hạn Dùng đến hết năm 2020

• DT3QMAYCHUMOI
Quà bao gồm: Rương tướng cam, 1500 NB

• TIEUKIEUVIP
Quà bao gồm: 1 bộ Full Trang Bị Cam

• DANHTUONG3QVIP
Quà bao gồm: 1 bộ Full Trang Bị Tím

• VIPCODE1TR
• VIPCODE2TR
• VIPCODE3TR
Quà bao gồm: 3000 NB

• DT3QMCM2020
Quà bao gồm: Set Tím 1, 2 rương bảo vật, 1 Rương Tướng Cam

• TROLAIDT3Q2020
Quà bao gồm: 5 Rương Hoàng Kim, 5 Chìa Hoàng Kim, 2 Rương Chiến Quốc, 1000 Đột Phá Đơn, 50 Đá Luyện Cao, 200 Đá Luyện Bảo, 1000 Đá Thần Binh

*Lưu ý: Mỗi code chỉ dùng 1 lần cho 1 tài khoản, không dùng lại cho nhiều server cùng tài khoản. Muốn dùng code cho server khác Chúa công hãy tạo tài khoản zingID khác nha.

Hướng dẫn nhập code

Bước 1: Truy cập và đăng nhập trang nhập code tại đây


Bước 2: Chọn máy chủ, nhân vật, điền code và nhận quà

Bước 3: Kiểm tra mục “Thư” trong game