Hướng dẫn nhập code Danh Tướng 3Q

Tổng hợp bộ code chung của Danh Tướng 3Q - VNG:

Code chung VIP có thời hạn: Hạn Dùng đến hết năm 2020
Quà bao gồm: Rương tướng cam, 1500 NB

  • DT3QMAYCHUMOI

Code chung VIP có thời hạn: Hạn Dùng đến hết năm 2020
Quà bao gồm: 1 bộ Full Trang Bị Cam

  • TIEUKIEUVIP

Code chung VIP có thời hạn: Hạn Dùng đến hết năm 2020
Quà bao gồm: 1 bộ Full Trang Bị Tím

  • DANHTUONG3QVIP

Code chung VIP có thời hạn: Hạn Dùng đến hết năm 2020
Quà bao gồm: 3000 NB

  • VIPCODE1TR
  • VIPCODE2TR
  • VIPCODE3TR

Code chung VIP có thời hạn: Hạn Dùng đến hết năm 2020
Quà bao gồm: Set Tím 1, 2 rương bảo vật, 1 Rương Tướng Cam

  • DT3QMCM2020

Code chung VIP có thời hạn: Hạn Dùng đến hết năm 2020
Quà bao gồm: 5*Rương Hoàng Kim, 5*Chìa Hoàng Kim, 2*Rương Chiến Quốc, 1000*Đột Phá Đơn, 50*Đá Luyện Cao, 200*Đá Luyện Bảo, 1000*Đá Thần Binh

  • TROLAIDT3Q2020
*Lưu ý: Mỗi code chỉ dùng 1 lần cho 1 tài khoản, không dùng lại cho nhiều server cùng tài khoản. Muốn dùng code cho server khác Chúa công hãy tạo tài khoản zingID khác nha.

Người chơi có thể nhập code Danh Tướng 3Q theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập và đăng nhập trang nhập code tại: https://code.360game.vn/vi/dt3q/giftcode/


Bước 2: Chọn máy chủ, nhân vật, điền code và nhận quà

Bước 3: Kiểm tra mục “Thư” trong game