Hướng dẫn nhập code Danh Tướng 3Q

Tổng hợp bộ code chung của Danh Tướng 3Q - VNG:

Code chung VIP có thời hạn: Hạn Dùng đến hết năm 2020
Quà bao gồm: Rương tướng cam tùy chọn tướng, 1500 NB

  • DT3QMayChuMoi

Code chung VIP có thời hạn: Hạn Dùng đến hết ngày 28/02/2020
Quà bao gồm: 1500 NB

  • DT3QTet2020

Code chung VIP có thời hạn: Hạn Dùng đến hết năm 2020
Quà bao gồm: 1 bộ Full Trang Bị Cam

  • TieuKieuVIP

Code chung VIP có thời hạn: Hạn Dùng đến hết năm 2020
Quà bao gồm: 1 bộ Full Trang Bị Tím

  • DanhTuong3QVIP

Code chung VIP có thời hạn: Hạn Dùng đến hết năm 2020
Quà bao gồm: 3000 NB

  • VIPCODE1TR
  • VIPCODE2TR
  • VIPCODE3TR

Người chơi có thể nhập code Danh Tướng 3Q theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập và đăng nhập trang nhập code tại: https://360game.vn/code/dt3q


Bước 2: Chọn máy chủ, nhân vật, điền code và nhận quà

Bước 3: Kiểm tra mục “Thư” trong game