Hướng dẫn nhập code Danh Tướng 3Q

Tổng hợp bộ code chung của Danh Tướng 3Q - VNG:

Code chung VIP có thời hạn: Hạn Dùng đến hết 30/09/2019
Quà bao gồm: 10 Rương Hoàng Kim, 10 Chìa Khóa Hoàng Kim, 1000 NB, 01 Thần Binh Đỏ

 • TUMAYVIP
 • TATUVIP
 • TONSACHVIP

Code chung VIP có thời hạn: Hạn Dùng đến hết 30/09/2019
Quà bao gồm: 3000 NB

 • VIPCODE1TR
 • VIPCODE2TR
 • VIPCODE3TR

Code chung có thời hạn: Hạn Dùng đến hết 31/08/2019

 • STBB01687H8V7CZ2N8
 • STBB025V2N55F2KS6H
 • STBB035Z1N8RJCX2GB

Code chung có thời hạn: Hạn Dùng đến hết 31/12/2019

 • DanhTuong3QVIP
 • TAOTHAOVIP
 • KHONGMINHVIP
 • TRIEUVANVIP
 • QUANGVUVIP
 • CHUDUVIP
 • TIEUKIEUVIP
 • LUBOVIP
 • DIEUTHUYENVIP

Người chơi có thể nhập code Danh Tướng 3Q theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập và đăng nhập trang nhập code tại: https://360game.vn/code/dt3q


Bước 2: Chọn máy chủ, nhân vật, điền code và nhận quà

Bước 3: Kiểm tra mục “Thư” trong game