THỜI GIAN

Các chúa công thân mến!

Thứ sáu ngày 03/01 sẽ có một update lớn vào lúc 22:30 đến 00:00. Các Chúa Công hãy lưu ý đăng nhập lại sau giờ này nhé<3

 • Thời gian bảo trìTừ 22:30 đến 23:59 ngày 03/01/2020.
 • Phạm vi bảo trì: All Server
 • Quà bảo trì:
  • 200 NB
  • 2 Rương Hoàng Kim
  • 2 Chìa Hoàng Kim

Nội dung update

 • TƯỚNG CAM LÊN ĐỎ
  • Có 4 tướng cam lên đỏ mới: Chân Cơ, Ngụy Diên, Lục Tốn, Vu Cát
 • ĐỘT PHÁ TRANG BỊ HOÀNG KIM
  • Ở phiên bản này trang bị Đỏ sẽ được phép đột phá giới hạn lên trang bị Hoàng Kim.
  • Nguyên liệu bao gồm: Trang bị Đỏ, Chu Dịch, Lễ Ký
 • ITEM CHU DỊCH - LỄ KÝ VÀ GÓI QUÀ CẤP CHU DỊCH - LỄ KÝ
  • Chu Dịch – Lễ Ký chỉ xuất hiện tại gói quà cấp và đấu giá Đấu Cá Nhân Liên Server