Binh lâm thành hạ

Binh Lâm Thành Hạ là tính năng chơi Thủ Thành (Tower Defense) hạn giờ mở, có trải nghiệm chiến đấu hoàn toàn mới, Chúa công cần nhận Tướng Thủ và bồi dưỡng, để đánh lui quân địch đến xâm phạm hoặc chống lại chúa công khác để nhận thưởng.

1. Điều kiện tham gia
♦ Thời gian: 10h00 ngày 25/11 – 23h59 ngày 30/11
• Sự kiện diễn ra trong 6 ngày, trong đó ngày thứ 6 chỉ có thể nhận thưởng
♦ Phạm vi: S1 – S1625 (Server từ ngày 21 có thể tham gia)


2. Sẵn Sàng Ra Trận
• Khi tham gia Binh Lâm Thành Hạ lần đầu, Chúa công sẽ được nhận quà tân thủ bao gồm Tướng Thủ, Gạch Đá và Binh Pháp Ngự Địch.


• Chúa công có thể dùng Ngọc Bích để chiêu mộ Tướng Thủ Đỏ hoặc Kim trong giao diện Chiêu Mộ Tướng Thủ hoặc mua các gói quà với giá Khuyến Mãi hơn trong giao diện Quà Thủ Bị.


3. Chống Lại Kẻ Địch
• Chống Lại Kẻ Địch gồm Ải Tiêu Chuẩn và Ải Thí Luyện, vượt ải trước sẽ được khiêu chiến ải sau, và nhận thưởng Lần Đầu.


• Chúa công có thể làm quen tính năng từ Ải Tiêu Chuẩn, trong Thưởng Lần Đầu nhận Tướng Thủ và tài nguyên bồi dưỡng.
• Ải Thí Luyện cho Chúa công nhiều tầng khiêu chiến, vượt ải chỉ định sẽ nhận thưởng hiếm và tài nguyên.
Khắc Địch Thưởng Bài kiếm được từ Chống Lại Kẻ Địch dùng để đổi các thưởng hiếm trong tiệm Thủ Bị như Rương Đại Danh Tướng Yến Tiệc với giá 900 Khắc Địch Thưởng Bài, Ngoại Trang Tuyết Mai Tiểu Kiều,…
Rương Đại Danh Tướng Yến Tiệc: Có thể mở 1 trong 7 Danh Tướng Cam: Lưu Bang, Bạch Khởi, Lã Bất Vi, Vương Chiêu Quân, Hoắc Khứ Bệnh, Công Vận Ban, Lữ Trĩ.
• Mở bán ngoại trang Thái Sử Từ HánC.N Vững Như Bàn Thạch-Ng trong Tiệm Thủ Bị.


♦ Quy tắc chiến đấu:
• Mỗi Chúa công mỗi lần hoạt động mở đều có 1 Cứ Điểm, Cứ Điểm chính là “nhà chính” của Chúa công. Cứ điểm mỗi cấp có Điểm Thống NgựĐiểm Hạch Tâm khác nhau.


• Tướng Thủ có Điểm Thống Ngự, các Tướng Thủ ra trận có Điểm Thống Ngự không được cao hơn Lực Thống Ngự của cứ điểm.


• Tướng Thủ có Điểm Phá hạch, tức là sát thương có thể gây lên Điểm Hạch Tâm của cứ điểm phe địch. Mỗi Tướng Thủ chỉ có thể đánh Cứ Điểm 1 lần.
• Chiến đấu gồm phe công và phe thủ, trong tính năng Chống Lại Kẻ Địch Chúa công vào vai phe thủ, trong Đại Hội Thi Đấu và So Kè Lực Chiến Chúa công vào vai phe công.
• Chiến đấu có giai đoạn chuẩn bị, lúc này Chúa công cần kéo Tướng Thủ sắp xếp vào ô, sắp xếp xong sẽ vào giai đoạn chiến đấu.


• Khi chiến đấu, phe công tại điểm tấn công sẽ xuất hiện Võ Tướng tấn công di chuyển về phía cứ điểm phe thủ.
• Võ Tướng tấn công gồm Loại Xung Trận và Loại Đối Địch:
- Xung Trận: Chỉ tiến về phía cứ điểm, không tấn công Võ Tướng phe thủ, không bị Võ Tướng phe thủ ngăn cản.
- Đối Địch: Tấn công cứ điểm và Võ Tướng phe thủ, bị Võ Tướng phe thủ ngăn cản.
• Kết quả: Mỗi ải đều có thời gian chiến đấu, trước khi hết giờ, điểm kiến trúc trung tâm phe thủ >0 hoặc đánh bại tấn cả Võ Tướng tấn công, phe thủ chiến thắng. Nếu trước khi hết giờ, điểm kiến trúc trung tâm phe thủ <=0, phe công chiến thắng.

4. So Kè Lực Chiến
• Chúa công tiến hành Đại Hội Thi Đấu cần bố trí [Trận Hình Phòng Thủ].


• Chúa công có thể tỉ thí với Chúa công hoặc hảo hữu trên BXH Lực Phòng Vệ của máy chủ.


• Thắng tỉ thí được nhận thưởng thắng lần đầu mỗi ngày, thưởng có giới hạn số lần thắng lần đầu mỗi ngày.
• BXH Lực Phòng Vệ sẽ không có thưởng tổng kết.


5. Đại Hội Thi Đấu
• Đại Hội Thi Đấu là tính năng Liên Server, Chúa công cùng kênh sẽ cùng tham gia. Chúa công trước khi tham gia Đại Hội Thi Đấu cần sắp xếp [Trận Hình Phòng Thủ], tức là sắp xếp Tướng Thủ trên chiến trường cố định. Dựa theo Lực Phòng Vệ của Tướng thủ Trận Hình Phòng Thủ của Chúa công lập [BXH Lực Phòng Vệ].


• Sau khi mở Đại Hội Thi Đấu, Chúa công cần sắp xếp Trận Hình Phòng Thủ để hiển thị trên BXH.


• Chúa Công có thể tốn Chiến Thư xâm chiếm Chúa công trên [BXH Lực Phòng Vệ] chênh lệch không quá 10 hạng so bản thân, Chúa công chưa vào BXH có thể xâm chiếm chúa công TOP 20 từ dưới lên trên BXH.


• Xâm chiếm cần tốn 1 Chiến Thư, chiến thắng Chúa công khác được nhận Chiến Công, chiến thắng chúa công hạng càng cao nhận càng nhiều chiến công
• Dựa theo chiến công của chúa công lập [BXH Chiến Công].
• [BXH Lực Phòng Vệ] tổng kết sớm hơn [BXH Chiến Công]. [BXH Lực Phòng Vệ] tổng kết xong, Chúa công trên bảng có thể nhận thưởng hạng và một số chiến công. [BXH Chiến Công] tổng kết xong, Chúa công trên bảng sẽ nhận thưởng hiếm theo hạng.
• Chúa công đứng top 1 trong Thưởng Tổng Kết Đại Hội Thi Đấu sẽ nhận được Rương Chọn Thẻ Biến Thân Tướng Hán, 3 Rương Tướng Hán May Mắn,…


6.  Bồi dưỡng Tướng Thủ, gia cố Thành Phòng
• Chúa công có thể tốn tài nguyên riêng để tăng cấp Tướng Thủ, tốn Tướng Thủ cùng phẩm chất để tăng bậc. Tướng Thủ không thể trùng sinh.


• Khi Tướng Thủ đã tăng cấp được coi là nguyên liệu tăng bậc thì sẽ hoàn trả tài nguyên tăng cấp đã dùng. Tướng Thủ đã tăng bậc không thể bị coi là nguyên liệu tăng bậc.
• Chúa công có thể tốn tài nguyên riêng để tăng cấp Cứ Điểm, để tăng giới hạn Điểm Thống Ngự và Điểm Cốt Lõi.


7. Thu Hồi Tài Nguyên
• Sau mỗi lần hoạt động, Tướng Thủ Tím, Tướng Thủ Cam, Gạch Đá, Binh Pháp Ngự Địch sẽ bị thu hồi.
• Chiến Thư sẽ thu hồi với giá 100 Nguyên Bảo/cái, Tướng Thủ Vàng, Nguyên Hồn Tướng Thủ Vàng sẽ được đổi thành Tinh Hồn Tướng Thủ Vàng; Tướng Thủ Đỏ, Nguyên Hồn Tướng Thủ Đỏ sẽ được đổi thành Tinh Hồn Tướng Thủ Đỏ.
• Tinh Hồn Tướng Thủ có thể dùng để đổi Tướng Thủ trong hoạt động Binh Lâm Thành Hạ tiếp theo.