Cổ Chi Ác Lai


♦ Thời gian:
từ 00h00 ngày 24/11 – 23h59 ngày 26/11
♦ Phạm vi: S1 – S1603 (server ngày 42 có thể tham gia)
♦ Điều kiện mở:
• Cổ Chi Ác Lai là hoạt động Liên Server, mở tại các server đã mở 41 ngày trở lên, người chơi đạt cấp độ 70 trở lên được tham gia chiêu mộ Tướng Hán.
• Thời gian diễn ra: Hoạt động diễn ra trong 4 ngày:
  ¤ Ngày 1, ngày 2 và ngày 3 tham gia chiêu mộ Tướng Hán, nhận mảnh Truyện Ký và góp mảnh vào Truyện Ký Nhân Vật để tăng tiến độ.
  ¤ Ngày 4 không thể quay, chỉ có thể góp mảnh Truyện Ký.

♦ Nội dung:
1. Chiêu Mộ Tướng Hán:
• Mỗi ngày được tham gia chiêu mộ miễn phí 5 lần, lượt quay miễn phí hồi sau 60 phút.
• Thời gian mở hoạt động: 0:00 ngày 1 – 23h59 ngày 3 (Cổ Chi Ác Lai vào ngày 1, ngày 2 và ngày 3. Riêng ngày 4 chỉ được góp Mảnh Truyện Ký).
• Phần thưởng có thể nhận trong vòng quay Cổ Chi Ác Lai: Tướng Hán, Mảnh Tướng Hán, Thần Binh Kim Vạn Năng, Đan Thanh (Vật phẩm đổi trong tiệm Tướng Hán), Nguyên Bảo...


2. Hoạt động Đua Top BXH Chẵn Giờ và Vui Rút Thưởng:
• Trong thời gian mở hoạt động Chiêu Mộ Tướng Hán (0:00 – 2:00, 8:00 – 24:00 ngày 1, ngày 2 và ngày 3), mỗi 2 giờ sẽ mở hoạt động Đua Top BXH Chẵn Giờ và hoạt động Vui Rút Thưởng.
• Mỗi đợt Đua Top BXH Chẵn Giờ và Vui Rút Thưởng duy trì trong 2 giờ, trong đó 1h50 phút đầu là thời gian để người chơi tham gia, 10 phút còn lại là thời gian mở và công bố giải thưởng. Khi mở thưởng, chọn ngẫu nhiên x người trong số những người đủ điều kiện để nhận thưởng vòng này.
• Chiêu mộ trong thời gian mở và công bố giải thưởng sẽ không tính điểm vào BXH Chẵn Giờ (10 phút cuối của mỗi đợt).
• Sau khi mở thưởng, phần thưởng sẽ được gửi qua thư.

3. Lấy Một Địch Vạn:
• Tiệm Tướng Hán chỉ đổi được bằng Đan Thanh (vật phẩm nhận được tại Cổ Chi Ác Lai).
• Những vật phẩm có bán trong Tướng Hán: Mảnh Tướng Hán, Rương Chọn Thần Binh Hoàng Kim, Thần Binh Vạn Năng Kim, Chu Dịch, Lễ Ký , Nguyên Thạch.
• Những vật phẩm có bán trong Ngũ Châu: Giao Minh Đăng, Mảnh Tướng Đỏ, Rương Chọn Đá Tẩy Luyện, Đá Luyện Hiếm...

*Lưu ý: Tiệm Ngũ Châu sẽ tạo mới sau 24h.

4. BXH Cổ Chi Ác Lai:
• Cổ Chi Ác Lai sẽ chỉ có 1 BXH là BXH Đua Top Chẵn Giờ (mỗi 2 giờ).
• Phần Thưởng BXH rất hấp dẫn khi Top 1 BXH Chẵn Giờ sẽ nhận được Rương Cổ Chi Ác Lai-Hán*1 (Mở chọn 1 tướng Hán) kèm nhiều vật phẩm hấp dẫn khác.

Khung avatar và danh hiệu từ sự kiện: