Đua top bảng xếp hạng hái lộc cầu phúc, rước vía nhân phẩm

♦ Thời gian diễn ra: 11:00 ngày 18/01 – 23:59 ngày 02/02

♦ Thể lệ:
• Khi kết thúc sự kiện: 3 Chúa công có tổng nạp cao nhất + lượt Hái Lộc >= 30 lượt sẽ được nhận phần thưởng: Mệnh Tinh Hùng Túc Triều Nguyên (Thỏa đồng thời 2 điều kiện mới được trao thưởng. Thiếu 1 trong 2 điều kiện sẽ bị loại). Trường hợp Top 3 không đủ điều kiện sẽ bị loại và xem xét điều kiện của Top 4.
• Ví dụ:
¤ Chúa công A có tổng lượt Hái Lộc 30 và tổng nạp đạt hạng 1 ⇒ Hạng 1
¤ Chúa công B có tổng lượt Hái Lộc 29 và tổng nạp đạt hạng 2 ⇒ Không thỏa điều kiện
¤ Chúa công C có tổng lượt Hái Lộc 32 và tổng nạp đạt hạng 3 ⇒ Hạng 2 
• BXH sẽ được công bố trên fanpage trong thời gian diễn ra sự kiện.

♦ Phần thưởng: 3 Chúa công đạt điều kiện sẽ được nhận Mệnh Tinh Kim “Hùng Túc Triều Nguyên” (Item chỉ có khi đạt Lẩu cấp 10)

*Lưu ý: 
• Chúa công phải thỏa cả 2 điều kiện mới được nhân thưởng (Thiếu 1 trong 2 sẽ không được nhận).
• Điều kiện lượt Hái Lộc sẽ lấy và chốt vào ngày cuối cùng 02/02/2023.
• BXH sẽ được tổng kết và chốt vào 23h59 ngày 02/02/2023.
• Thời gian gửi quà dự kiến là 3 ngày sau tổng kết.
• Chúa công chỉ nhận được quà 1 lần duy nhất trong suốt thời gian diễn ra hoạt động.
• Các giải thưởng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt và không được chuyển nhượng cho người khác.
• BTC có quyền hủy giải của Chúa công trong trường hợp Chúa công không cung cấp đầy đủ các thông tin trong thời gian quy định.
• Kết quả danh sách của BTC là quyết định cuối cùng.