ĐIỀU KIỆN

Phạm vi

Từ S1 đến S424.

Sự Kiện Đại Tiệc là hoạt động Liên Server, mở tại các server đã mở trên 7 ngày, ngày thứ 8 có thể tham gia (tính đến ngày 29/7), người chơi có quân đoàn mới có thể tham gia


Mốc Thời Gian sự kiện

  • Thời gian tích điểm trong server: 0:00 ngày 29/07/2020 – 22:00 ngày 29/07/2020.
  • Thời gian đấu điểm Liên Server (424 server): 0:00 ngày 30/07/2020 – 22:00 ngày 31/07/2020.
  • Thời gian đổi Vật Phẩm Tiệm Lễ Kỷ Niệm: từ 22:00 ngày 31/07/2020 – 23:59 ngày 01/08/2020.

Hoạt động chính

Event Đại Tiệc là hoạt động mang tính chất đua TOP Quân Đoàn.

Mục tiêu: Các thành viên trong Quân Đoàn sẽ đóng góp Nấm Rừng, Gầu Bò, Hải Sản để Lẩu của Quân Đoàn mình đạt cấp cao nhất.

- Quân Đoàn có cấp Lẩu trong TOP 3 server sẽ được đại diện server đó tham dự Đua Cấp Lẩu Liên Server và được nhận thêm phần thưởng ở BXH Liên server.

Nấm Rừng có thể kiếm bằng cách làm nhiệm vụ hằng ngày, Gầu Bò có thể mua bằng gói quà event Đại Tiệc, Hải Sản nhận từ thưởng BXH Quân Đoàn trong Server.

- Đổi Nấm Rừng, Gầu Bò, Hải Sản khi đóng góp sẽ nhận được Công Trạng.
- Góp Nấm Rừng + 3 điểm, Góp Gầu Bò + 10 điểm, Góp Hải Sản + 100 điểm

Lưu Ý:

Mỗi ngày mỗi Quân Đoàn sẽ có số lần đóng góp Nấm Rừng giới hạn. Khi đạt tối đa, tiếp tục đóng góp Nấm Rừng sẽ không tăng thêm EXP Lẩu, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến công trạng cá nhân. Đóng góp Gầu Bò, Hải Sản không giới hạn số lượng