Sự kiện đặc biệt

Đăng Nhập Nhận Quà

Phạm vi sự kiện: chỉ áp dụng tại máy chủ S300 – Ngọa Long

Cách nhận: Trong vòng 3 ngày kể từ lúc mở server, người chơi tạo nhân vật trong game sau đó ra trang nhập code DT3QVUICUNGS300 sẽ nhận được gói quà siêu to khổng lồ:

• 1 Rương Tướng Cam – Ngẫu Nhiên

• 2 Rương Bảo Vật Cam – Chọn

• 1 bộ trang bị tím cấp 1

Đua TOP Lực Chiến Hốt Quà Cực Xịn

Phạm vi sự kiện: chỉ áp dụng tại máy chủ S300 – Ngọa Long

Cách nhận: Trong vòng 14 ngày mở server (7:00 20/3/2020 - 21:59 2/4/2020) , người chơi nằm trong top 10 lực chiến sẽ nhận được các phần thưởng:

Top 1 Lực Chiến và đạt từ Vip 7 trở lên:

- 1 bộ trang bị Phá Quân: Quân-Thất Thương, Quân-Lang Giáp, Quân-Sư Khôi, Quân-Thiên Ngoa

- 1 Rương CN Đỏ-Chọn

- 1 Rương CN Cam-Chọn

- 1 Rương Tướng Đỏ-Chọn

Top 2 Lực Chiến và đạt từ Vip 6 trở lên:

- 1 bộ trang bị Phá Quân: Quân-Thất Thương, Quân-Lang Giáp, Quân-Sư Khôi, Quân-Thiên Ngoa

- 1 Rương CN Cam-Chọn

- 1 Rương Tướng Đỏ-Chọn

Top 3 Lực Chiến và đạt từ Vip 6 trở lên:

- 1 bộ trang bị Phá Quân: Quân-Thất Thương, Quân-Lang Giáp, Quân-Sư Khôi, Quân-Thiên Ngoa

- 1 Rương CN Cam-Chọn

- 1 Rương Tướng Cam-Chọn

Top 4-10 Lực Chiến và đạt từ Vip 5 trở lên:

- 1 Quân-Thất Thương

- 1 Quân-Lang Giáp

- 1 Rương CN Cam-Chọn

Lưu ý

• Kết quả BXH đua top Lực Chiến sẽ ghi nhận từ 7:00 ngày 20/3/2020 đến 21:59 ngày 2/4/2020, sau thời gian này, mọi sự thay đổi trong BXH sẽ không được ghi nhận.

Đối với quà tặng:

- Quà tặng sẽ được gửi trực tiếp vào game trong vòng 3-7 ngày sau khi kết thúc sự kiện (không tính ngày lễ, thứ 7, chủ nhật)

- Nếu người chơi đứng top không đạt đủ điều kiện về mức VIP thì sẽ hạ xuống bậc phần thưởng đạt đủ điều kiện.

• Các giải thưởng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt và không được chuyển nhượng cho người khác.

• BTC có quyền hủy giải của người chơi trong trường hợp người chơi không cung cấp đầy đủ các thông tin trong thời gian quy định.

• Kết quả danh sách của BTC là quyết định cuối cùng.

• Người chơi chỉ nhận được quà 1 lần duy nhất trong suốt thời gian diễn ra hoạt động.