Khuyến mãi Ngọc Bích 100%

♦ Thời gian: 0h00 ngày 10/02 – 23h59 ngày 12/02 (qua ngày không tạo mới lượt khuyến mãi)

♦ Phạm vi: All server

♦ Thể lệ: Khi mở event, mỗi khi nạp các gói Ngọc sau đây lần đầu tiên trên TRANG NẠP sẽ được nhận thêm 100% lượng Ngọc Bích tương ứng

*Lưu ý: Khuyến mãi chỉ áp dụng 1 lần trên mỗi gói và chỉ áp dụng trên TRANG NẠP.