Đăng nhập mỗi ngày

Trong 3 ngày diễn ra sự kiện, mỗi ngày Chúa công đăng nhập vào game sẽ nhận được phần quà.
Thời gian Phần thưởng
Ngày 16/11
Dưa Ướp Lạnh*5

Nguyên Bảo*588
Ngày 17/11
Ngày 18/11