Nạp tích lũy 11 ngày

♦ Thời gian:
• Diễn ra: từ 0:00 ngày 10/11 – 23h59 ngày 20/11
• Tổng số ngày: 11 ngày

♦ Phạm vi: S1 - S1640

♦ Tham gia tại: Giao diện chính → Hoạt Động → Nạp T.L Ngày (góc trên bên phải).

♦ Thể lệ:
• Hình thức nạp ghi nhận: Thanh toán qua trang nạp hoặc thanh toán trực tiếp trong game.
• Số lượng nạp trong ngày đạt tới mốc nhất định sẽ được chọn quà. Tiến độ nạp sẽ được reset khi qua ngày.

Event tích nạp ngày (reset khi qua ngày)
Mệnh giá tích lũy
Vật phẩm 1
Vật phẩm 2
Vật phẩm 3
Vật phẩm 4
Vật phẩm 5
20k
Rương Tướng Đỏ Ngẫu Nhiên*1
Rương Tướng Cam*2
Thần Tài Nguyên Bảo*20
Thức Tỉnh Đơn*8000
Thần Tài Chiêu Hiền*10
40k
Chiến Mã May Mắn*1
Thần Thú May Mắn*1
Rương Chọn Trân Bảo*3
Rương Trang Bị Ngẫu Nhiên*1
Đá Thần Binh*8000
100k
C.Nang Cam-Chọn*1
Rương Chọn Trân Bảo*8
Tướng Tinh Bí Ẩn*1
Rương Chọn Đá Thần Binh*1
 
169k
Tướng Đỏ-Kim May Mắn*1
Thần Binh H.Kim*1
Rương Chiến Quốc*9
Rương Chọn Đá Thô*1
 
338k
Tướng Đỏ-Kim May Mắn*1
Phá Quân-Chọn*1
Thần Tài Lễ Ký Chu Dịch*2
 
Khổng Tước Tiên Linh*2
507k
Tướng Đỏ-Kim May Mắn*1
Thăng Đằng Thạch*12
Hóa Hình Vũ*1
Rương Chọn Đá Thần Binh*3
Khổng Tước Tiên Linh*2
1111k
Tướng Đỏ-Kim May Mắn*11
Rương Chọn Đá Thô*11
Tam Thanh Vũ*1
Rương Chọn Mệnh Tinh Đỏ*1
Thần Thú Cam May Mắn*1
2222k
Đá Hàng Vạn Bạch Hổ*1
Cẩm Nang Cổ*120
Hơi Thở Thánh Linh*40
M.Tinh Hỗ Trợ-Chọn*1
Biến Thân Đỏ May Mắn*1

Event tích nạp ngày (không reset khi qua ngày)
Mệnh giá tích lũy
Quà
11110k
Rương Tùy Chọn Hùng Đồ-Giới Hạn*1