Nạp tích lũy 5 ngày

♦ Thời gian:
• Diễn ra: từ 0:00 ngày 03/12 – 23h59 ngày 07/12
• Tổng số ngày: 5 ngày

♦ Phạm vi: S1 - S1657

♦ Tham gia tại: Giao diện chính → Hoạt Động → Nạp T.L Ngày (góc trên bên phải).

♦ Thể lệ:
• Hình thức nạp ghi nhận: Thanh toán qua trang nạp hoặc thanh toán trực tiếp trong game.
• Số lượng nạp trong ngày đạt tới mốc nhất định sẽ được chọn quà. Tiến độ nạp sẽ được reset khi qua ngày.

Mệnh giá tích lũy
Vật phẩm 1
Vật phẩm 2
Vật phẩm 3
Vật phẩm 4
Vật phẩm 5
20k
Rương Tướng Đỏ Ngẫu Nhiên*1
Rương Tướng Cam*2
Thần Tài Nguyên Bảo*20
Thức Tỉnh Đơn*8000
Thần Tài Chiêu Hiền*10
40k
Chiến Mã Ngẫu Nhiên*1
Thần Thú Ngẫu Nhiên*1
Rương Chọn Trân Bảo*3
Rương Trang Bị Ngẫu Nhiên*1
Đá Thần Binh*8000
100k
C.Nang Cam-Chọn*1
Rương Chọn Trân Bảo*8
Tướng Tinh Bí Ẩn*1
Rương Chọn Đá Thần Binh*1
 
169k
Tướng Đỏ-Kim Ngẫu Nhiên*1
Thần Binh H.Kim*1
Rương Chiến Quốc*9
Rương Chọn Đá Thô*1
 
338k
Tướng Đỏ-Kim Ngẫu Nhiên*1
Phá Quân-Chọn*1
Thần Tài Lễ Ký Chu Dịch*2
 
Khổng Tước Tiên Linh*2
507k
Tướng Đỏ-Kim Ngẫu Nhiên*1
Thăng Đằng Thạch*12
Hóa Hình Vũ*1
Rương Chọn Đá Thần Binh*3
Khổng Tước Tiên Linh*2
1183k
Bộ Tứ Thần-Chọn*1
Danh Tướng Ngẫu Nhiên*1
Tam Thanh Vũ*1
Rương Chọn Mệnh Tinh Đỏ*1
1690k
Chiến Mã Cam Ngẫu Nhiên*1
Thần Thú Cam Ngẫu Nhiên*1
Nguyên Thạch Phỉ Thúy*1
2535k
Đá Hàng Vạn Tinh Vệ*1
C.N Bế Cảnh-Tinh*1
Đại Danh Tướng Yến Tiệc*1
C.N Triệu Hồi-Ngọc*1
Hơi Thở Thánh Linh*40