Nạp tích lũy 7 ngày

♦ Thời gian:
• Diễn ra: từ 0:00 ngày 22/09 – 23h59 ngày 28/09
• Tổng số ngày: 7 ngày

♦ Phạm vi: S1 - S1587

♦ Tham gia tại: Giao diện chính → Hoạt Động → Nạp T.L Ngày (góc trên bên phải).

♦ Thể lệ:
• Hình thức nạp ghi nhận: Thanh toán qua trang nạp hoặc thanh toán trực tiếp trong game.
• Số lượng nạp trong ngày đạt tới mốc nhất định sẽ được chọn quà. Tiến độ nạp sẽ được reset khi qua ngày.

Mệnh giá tích lũy
Lựa chọn 1
Lựa chọn 2
Lựa chọn 3
Lựa chọn 4
Lựa chọn 5
20k
Rương Tướng Đỏ Ngẫu Nhiên*1
Rương Tướng Cam*2
Đá Thần Binh*8000
Thần Tài Nguyên Bảo*20
100k
C.Nang Cam-Chọn*1
Rương Chọn Trân Bảo*8
Rương Chọn Thần Binh H.Kim*1
 Tướng Tinh Bí Ẩn*1
 
169k
Tướng Đỏ-Kim May Mắn*1
Chiến Mã May Mắn*1
Rương Chiến Quốc*9
Rương Chọn Đá Thô*1
Thần Binh H.Kim*1
338k
Tướng Đỏ-Kim May Mắn*1
Thần Thú May Mắn*1
Thần Tài Lễ Ký Chu Dịch*2
Thiên Sơn Tuyết Liên*2
Khổng Tước Tiên Linh*2
507k
Tướng Đỏ-Kim May Mắn*1
Thăng Đằng Thạch*12
Hóa Hình Vũ*1
Rương Chọn Đá Thần Binh*3
Khổng Tước Tiên Linh*2
1183k
Danh Tướng May Mắn*1
C.Nang Đỏ-Chọn*1
Biến Thân Cam Nữ May Mắn*1
Biến Thân Cam Nam May Mắn*1
Khổng Tước Tiên Linh*3
1690k
Rương Chọn Vũ Khí Cam*1
Bộ Tứ Thần-Chọn*1
Tam Thanh Vũ*1
Nguyên Thạch Phỉ Thúy*1
Khổng Tước Tiên Linh*4
2535k
C.N Vững Như Bàn Thạch-Ngọc*1
Tướng Tấn Ngẫu Nhiên*1
Biến Thân Đỏ May Mắn*1
Danh Tướng Cam May Mắn*1
Đổng Uyên Nguyên-Phá*1


C.N Vững Như Bàn Thạch-Ngọc


Đổng Uyên Nguyên-Phá