Nghìn đèn đêm trăng

♦ Thời gian: 00h00 ngày 12/06 – 23h59 ngày 14/06

♦ Phạm vi: S1 – S1837 (Server từ ngày 9 có thể tham gia)

♦ Điều kiện mở: là hoạt động Liên Server, tất cả máy chủ cùng kênh, đã mở từ 9 ngày sẽ cùng tham gia hoạt động.


♦ Nội dung: 

Hoạt động chia làm 5 phần:
 ¤ Ánh Lửa Ước Mộng: có thể Bắn Pháo Hoa, gửi lời Chúc Phúc, nhận điểm đua top, nhận thưởng điểm và Đèn Khổng Minh.
 ¤ Gác Ngọc Đêm Thâu: có thể nhận thưởng Pháo Hoa khi điểm danh, hoàn thành nhiệm vụ năng động để nhận Pháo Hoa và nhiều đạo cụ khác.
 ¤ Đuổi Hình Bắt Bóng: có thể tham gia đoán Võ Tướng, nhận các loại phần thưởng.
 ¤ Cầm Đồ Kim Lưu: có thể dùng Ngọc Bích, Đèn Khổng Minh để mua nhiều đạo cụ hiếm với giá ưu đãi.
 ¤ Linh Lung Kỳ Trân: có thể tham gia hoạt động Mua Chung toàn server, giành mua nhiều đạo cụ quý hiếm.

1. Ánh Lửa Ước Mộng

• Trong thời gian cho phép Bắn Pháo Hoa (0 giờ đến 22), Bắn Pháo Hoa để nhận điểm, xếp hạng đua top mỗi ngày. Ánh Lửa Ước Mộng chỉ diễn ra trong 3 ngày đầu tiên của sự kiện.
• Bắn Pháo Hoa Tinh Như Vũ nhận được 10 điểm + 10 Đèn Khổng Minh. Bắn Pháo Hoa Phượng Thổ Hoa nhận được 50 điểm + 50 Đèn Khổng Minh.
• Khi Điểm Tích Lũy đạt các mốc nhất định, Chúa Công sẽ nhận được các phần quà cực kỳ hấp dẫn như các Tướng Kim, Tướng Tấn, Tướng Hán thường và các Tướng Hán giới hạn.

• Tổng kết hạng điểm lúc 22:00 - 24:00 hàng ngày, trong thời gian tổng kết sẽ không thể Bắn Pháo Hoa.
• BXH Điểm sẽ được tái lập lúc 24:00 hàng ngày, nhưng điểm tích lũy sẽ được giữ lại. Khi điểm tích lũy đạt mức yêu cầu, sẽ được nhận nhiều phần thưởng.
Đèn Khổng Minh là đạo cụ mới dùng đổi tài nguyên trong hoạt động Nghìn Đèn Đêm Trăng, có thể vào Tiệm Điểm (Cầm Đồ Kim Lưu) mua nhiều tài nguyên hiếm như Rương Chọn Tướng H.Kim, Rương Chọn Tướng Tấn, Cẩm Nang Cổ.
• Mục Shop Quà trong Cầm Đồ Kim Lưu sẽ mở bán trong 3 ngày sự kiện.

• Sau khi hoạt động kết thúc, tất cả Pháo Hoa như Tinh Như Vũ và Phượng Thổ Hoa sẽ không xóa, Đèn Khổng Minh sẽ không xóa.

2. Gác Ngọc Đêm Thâu

• Gác Ngọc Đêm Thâu là danh sách các nhiệm vụ trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Chúa Công có thể thực hiện nhiệm vụ Đăng nhập và các nhiệm vụ hằng ngày khác để nhận Tinh Như Vũ dùng để quay trong giao diện Ánh Lửa Ước Mộng.
• Ngoài ra, Chúa Công còn có thể nhận thêm rất nhiêu phần quà hấp dẫn khi sử dụng Gói Chiến Lệnh Minh Nguyệt. Gói Chiến Lệnh Minh Nguyệt sẽ được bán trên webpay.


3. Đuổi Hình Bắt Bóng
• Mỗi ngày 3 lần, Chúa Công có thể tham gia dự đoán để nhận hàng vạn quà tặng hấp dẫn.
• Mỗi lượt đáp đúng càng nhiều câu, nhận thưởng càng hậu hĩnh. Sau khi nhận hết lượt nhận thưởng, vẫn có thể tham gia trò chơi.

• Về cách nhận thưởng: mỗi khi đạt số lượng câu trả lời đúng yêu cầu, Chúa Công sẽ nhận được một phần quà bất kỳ trong mỗi ô thưởng quà tính đến số câu trả lời đúng.
Ví dụ: Chúa Công trả lời đúng 7 câu hỏi có thể nhận được 1 phần quà từ pool thưởng 1-2, 1 phần quà từ pool thưởng 3-5 và 1 phần quà từ pool thưởng 6-9.


4. Linh Lung Kỳ Trân
• Hoạt động săn sale siêu hấp dẫn của sự kiện.
• Chúa Công có thể sở hữu cho mình các vật phẩm đạo cụ với giá cực kỳ khuyến mãi.