NHỮNG THAY ĐỔI SAU UPDATE THÁNG 9

CÁC EVENT MỞ SERVER: 
 1. Event Nạp Tích Luỹ (7 ngày đầu server)
Chúa Công có thể tự do lựa chọn Tướng Cam, Tướng Đỏ, Cẩm Nang Đỏ,... cố định đội hình, tăng tiến sức mạnh. Cụ thể như sau:
▪️ Nạp tích lũy 250k: 1*Rương Tướng Cam-Chọn, 2*Thể Lực Đơn
▪️ Nạp tích lũy 750k: 2*Rương Tướng Cam-Chọn, 40*Mảnh Tướng Đỏ, 3*Thể Lực Đơn
▪️ Nạp tích lũy 2500k: 1*Rương Tướng Đỏ-Chọn, 1*Thần Binh Đỏ-Chọn, 1000*Đá Thần Binh, 250*Đá Luyện Bảo
▪️ Nạp tích lũy 5000k: 2*Phá Quân-Chọn, 2*Bảo Vật Cam-Chọn, 150*Đá Luyện-Hiếm, 500*Đá Luyện Bảo
▪️ Nạp tích lũy 7500k: 2*Phá Quân-Chọn, 1*Cẩm Nang Đỏ-Chọn, 300*Đá Luyện-Hiếm
▪️ Nạp tích lũy 12500k: 1*Thẻ Biến Hình Cam-Chọn, 1*Cẩm Nang Đỏ-Chọn, 1*Cẩm Nang Cam-Chọn, 5*Thần Binh Đỏ

 2. Phúc Lợi Đăng Nhập (7 ngày đầu server)
▪️ Ngày 1 - 3*Thể Lực Đơn, 3*Tinh Lực Đơn
▪️ Ngày 2 - 200*KNB, 1*Rương Tướng Cam (Ngẫu Nhiên)
▪️ Ngày 3 - Chân Võ Cam*2, 2000*Tinh Thiết
▪️ Ngày 4 - 300*KNB, 20*Đá Luyện-Cao
▪️ Ngày 5 - 200*NB, 20*Công Kích Lệnh, 100*Lương Thảo
▪️ Ngày 6 - 300*KNB, 1* Thần binh cam chọn, 200* Đá Thần Binh
▪️ Ngày 7 - 1* Rương tướng cam chọn

 3. Các Gói Ưu Đãi (Mua Nửa Giá) (7 ngày đầu server)
▪️ Bộ trang bị cam Kỳ Lân Cung, Giao Lân Giáp, Phượng Linh Khôi, Hỗn Nguyên Ngoa đã được đưa vào danh sách Gói Ưu Đãi
▪️ Ngoài ra còn có Thần Binh Cam, Cẩm Nang Cam-Chọn, Công Trạng, Đá Luyện Cao,...

 GÓI QUÀ CẤP
▪️ Các gói quà cấp được tăng số lượng quà lên rất cao. Trước đây gói quà cấp bán thần binh khá ít thì giờ đây với 3 gói quà cấp 46 Chúa Công đã nhận được 25*Thần Binh Cam + 1*Thần Binh Cam-Chọn (Đủ để tăng cấp thần binh lên cấp 25)
▪️ Từ 2*Rương Cẩm Nang thì bây giờ nhận được 9*Rương Cẩm Nang -> Gấp 4 lần (Gói quà cấp 58)
▪️ Chúa Công có thể mua trong game hoặc thông qua trang nạp: http://nap.dt3q.zing.vn/
đều được (Nằm trong mục Phúc Lợi -> Quà Cấp)
*Lưu ý:
▪️ Gói quà chỉ được hiển thị khi Chúa Công đạt cấp chỉ định và giới hạn trong vòng 3 tiếng, sau 3 tiếng gói quà sẽ mất
▪️ Trong 1 cấp có nhiều gói, Chúa Công có thể mua cùng lúc nhiều gói

TIỆM RIÊNG ĐẠI TIỆC
4 món trang bị Cửu Tiêu đã có nguồn xuất, Chúa Công có thể sở hữu thông qua Tiệm Riêng của Event Đại Tiệc nhé~

THAY ĐỔI PHẠM VI SERVER
▪️ Phạm vi Event Kính Hoa Thủy Nguyệt: Dành cho Server ≥ 40 ngày (Trước đây: Server ≥60 ngày)
▪️ Phạm vi Event Lễ đi kèm Kính Hoa: Dành cho Server 8 – 39 ngày (Trước đây: Server 8 – 59 ngày)