Tính năng mới: Chinh Chiến Sa Trường

♦ Điều kiện tham gia: Phải gia nhập quân đoàn mới được tham gia tính năng.
♦ Thời gian: Mở vào 21h00 Chủ Nhật hàng tuần. Hoạt động diễn ra trong 15 phút.
♦ Mô tả:
• Khi tham gia hoạt động, người chơi trong Quân Đoàn tấn công Boss và nhận điểm tương ứng. Bảng xếp hạng Quân Đoàn và Cá Nhân dựa trên số điểm có được.
• Khi bắt đầu, mỗi người chơi sẽ có 100 HP, mỗi lần tấn công Boss sẽ tốn 10 HP. Khi còn 0 HP sẽ về lại điểm bắt đầu.
• Chỉ có thể tấn công Boss tại điểm chỉ định xung quanh Boss.
• Vào các khoảng thời gian đếm ngược: 14:00, 12:00, 10:00, 08:00, 06:00, 04:00, 02:00 sẽ có các nhiệm vụ ngẫu nhiên. Hoàn thành các nhiệm vụ sẽ nhận được những hiệu ứng có lợi trong việc đánh Boss.

Hình ảnh minh họa Nhiệm Vụ

• Bắt buộc người chơi phải tấn công Boss ít nhất 1 lần thì mới tính lượt tham gia của người đó. Tham gia hoạt động nhưng chỉ làm nhiệm vụ, không tấn công Boss sẽ không tính tham gia.
Ví dụ: Có 10 người tham gia hoạt động, nhưng trong đó chỉ có 8 người tấn công Boss, 2 người còn lại chỉ làm nhiệm vụ, không tấn công → Tính 8 người tham gia.
• Mỗi Quân Đoàn sẽ có phó bản riêng, không ảnh hưởng lẫn nhau, không PK giữa các Quân Đoàn. Boss và nhiệm vụ có thể giống nhau.
• Kết thúc hoạt động sẽ nhận thưởng tương ứng theo BXH.
• Người chơi sẽ đấu giá để nhận được vật phẩm mong muốn.

*Lưu ý:
- Mỗi lần thoát tính năng vào lại phải đợi 10s.
- Mỗi khi hết máu (0 HP) về lại điểm bắt đầu phải đợi 10s.
- Tấn công Boss đợi 30s mới được tấn công tiếp.
- Boss sẽ không chết, máu của Boss tụt dần tương ứng với thời gian còn lại của hoạt động.