Phi long tại thiên

♦ Thời gian diễn ra: từ 00h00 ngày 09/07 – 23h59 ngày 10/07

♦ Phạm vi: S1 - S1852 (server cuối có thể tham gia sự kiện vào lúc 4h00)

♦ Điều kiện mở:
• Phi Long Tại Thiên là hoạt động Liên Server, mở tại các server đã mở ≥ 40 ngày ⇒ server ≥ 21 ngày, người chơi đạt cấp 70 trở lên được tham gia chiêu mộ tướng Tấn.
• Hoạt động mở trong 3 ngày:
¤ Ngày 1, ngày 2 có thể chiêu mộ tướng Tấn và đổi Bụi Ngũ Hành ở Tiệm Tướng Tấn.
¤ Ngày 3 chỉ được đổi Bụi Ngũ Hành ở Tiệm Tướng Tấn.
*Lưu ý:
• Sự kiện lần này sẽ mở toàn bộ 12 tướng cho toàn bộ server tham gia, trước mỗi lượt quay có thể chọn chỉ định 4 tướng mong muốn nhất tại giao diện Chiêu Mộ. Sau khi chọn lại danh sách tướng muốn quay sẽ reset Điểm Hoa Tươi trong Mưa Hoa Ngập Trời (Mạn Thiên Hoa Vũ).

• Mạn Thiên Hoa Vũ: Chúa công có thể sử dụng 100 Nguyên Bảo để thay đổi tỉ lệ chiêu mộ các tướng Tấn đã chọn, mỗi điểm Hoa Tươi tương ứng với tỉ lệ phần trăm giữa các tướng. Ví dụ: Đỗ Dự có 49 Hoa Tươi có nghĩa trong 4 tướng, Chúa công có 49% tỉ lệ quay được tướng/mảnh tướng Đỗ Dự.
*Lưu ý: Hoa Tươi là tỉ lệ phần trăm khi so giữa các tướng, không phải trên tổng các vật phẩm quay.
• Thời gian diễn ra Thiên Long Ban Phúc là 20 phút. Phần thưởng Thiên Long Ban Phúc: Ngẫu nhiên 1 trong 12 tướng Tấn.


♦ Nội dung:

1. Chiêu Mộ Tướng Tấn:
• Mỗi ngày có 5 lần chiêu mộ miễn phí, lượt quay miễn phí hồi mỗi giờ 1 lần.
• Thời gian mở hoạt động: 0:00 ngày 1 – 23:59 ngày 2 (Quay tướng Tấn vào ngày 1 và ngày 2, ngày 3 chỉ được đổi Bụi Ngũ Hành ở Tiệm Tướng Tấn).
• Phần thưởng có thể nhận trong vòng quay Phi Long Tại Thiên: Tướng Tấn, mảnh Tướng Tấn, Thần Binh Kim Vạn Năng, Bụi Ngũ Hành (vật phẩm đổi trong Tiệm Tướng Tấn), Nguyên Bảo,…

2. Hoạt động Đua Top BXH Chẵn Giờ và động Thiên Long Ban Phúc:
• Trong thời gian mở sự kiện Chiêu Mộ Tướng Tấn (0:00 – 2:00, 8:00 – 24:00 ngày 1 và ngày 2), mỗi 2 giờ sẽ mở 1 hoạt động Đua TOP BXH Chẵn Giờ và hoạt động Thiên Long Ban Phúc (diễn ra trong 20 phút).
• Trong thời gian mở Thiên Long Ban Phúc, 10 Chúa Công đầu tiên của toàn server chiêu mộ Tướng Tấn hoàn chỉnh sẽ nhận được thêm 2 Tướng Tấn, đồng thời tất cả thành viên trong Quân đoàn mỗi người sẽ nhận được thêm 1 tướng Tấn ngẫu nhiên.
• Mỗi đợt Đua TOP BXH Chẵn Giờ sẽ duy trì 2 giờ, chiêu mộ trong 1 giờ 50 phút đầu sẽ được tính điểm vào BXH Chẵn Giờ, 10 phút còn lại là thời gian công bố giải thưởng.
• Chiêu mộ trong thời gian mở và công bố giải thưởng sẽ không tính vào BXH Chẵn Giờ, mà sẽ tính vào BXH Tổng Điểm hoạt động (10 phút cuối của mỗi vòng Đua TOP BXH Chẵn Giờ).
• Chiêu mộ trong thời gian không mở Đua TOP BXH Chẵn Giờ, điểm nhận được sẽ không tính vào BXH Chẵn Giờ mà sẽ tính vào BXH Tổng Điểm hoạt động.
• Sau khi mở thưởng, phần thưởng sẽ gửi qua thư.


3. Tiệm Tướng Tấn:
• Tiệm Tướng Tấn chỉ đổi được bằng Bụi Ngũ Hành (vật phẩm đổi Phi Long Tại Thiên).
• Tiệm Tướng Tấn có 2 phần: Tướng Tấn và Giới Hạn.
• Những vật phẩm có bán trong Tiệm Tướng Tấn: Mảnh Tướng Tấn, Thần Binh Hoàng Kim, Nguyên Thạch, Chu Dịch, Lễ Ký.


4. BXH Phi Long Tại Thiên:
• Phi Long Tại Thiên sẽ có 2 BXH là BXH Đua Top Chẵn Giờ (mỗi 2 giờ) và BXH Tổng Điểm Thưởng (sau 2 ngày diễn ra sự kiện).
BXH Hạn Giờ: Thay vì các Tướng và Mảnh Tướng Tấn Ngẫu Nhiên như mọi lần, Chúa Công có thể nhận được 1 Rương Chọn Tướng Tấn khi đạt TOP 1 BXH Hạn giờ và các Mảnh Tướng Tấn TÙY CHỌN ở các hạng sau đó.

BXH Tổng Điểm: Kể từ Tháng 1/2024, khi đạt từ TOP 4 trở xuống ở BXH Tổng Điểm, Chúa Công cũng sẽ nhận được các Rương Chọn Mảnh Tướng Tấn.

• Một số khung avatar và danh hiệu từ sự kiện: