CHĂM CHỈ 21 NGÀY NHẬN NGAY KIM TƯỚNG

► Thời gian diễn ra: 10h00 16/10 đến 23h59 13/11/2020
► THAM GIA TẠI: http://dt3q.zing.vn/nhanqua

CHĂM CHỈ 21 NGÀY NGAY KIM TƯỚNG

  • Khi hoàn thành nhiệm vụ nạp thành công gói giá trị từ 100,000 VND trở lên ở TRANG NẠP đủ các mốc này Chúa Công sẽ được lựa chọn 1 trong 3 phần thưởng tương ứng được hiển thị ở chương trình.
  • Trường hợp Chúa Công có 99 point trong ví, user nạp thêm 1 point để mua gói 100 point vẫn được nhận quà.
  • Nạp nhiều lần gói >100,000 VND trong cùng 1 ngày chỉ nhận thưởng 1 lần.
  • Tất cả phần thưởng đều được phát bằng code và được hệ thống tự động nhập khi ấn nhận quà. Trường hợp Chúa Công không nhận được quà ingame thì có thể vào phần Lịch Sử để lấy code và nhập tại trang code.dt3q.zing.vn
  • Chương trình sẽ kéo dài 29 ngày để cho Chúa Công có thể điểm danh bù (bù 9 ngày).
  • Lưu ý: Event 21 ngày và 7 ngày là 2 event riêng không có tính cộng dồn (nạp 20k hoặc 69k nhập gói event 7 ngày; nạp 100k trở lên nhập gói event 21 ngày).
  • Cần phải đăng kí sự kiện trước khi nạp điểm danh

♦ CHI TIẾT PHẦN THƯỞNG
Ngày Điều Kiện Option 1 (Server Mới) Option 2 (Nhân Phẩm) Option 3 (Tướng)
1 Nạp đủ 1 ngày Rương Tướng Cam Chọn*1, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5 Rương Hoàng Kim*30, Chìa Hoàng Kim*30 Rương Chọn Chu Dịch Lễ Ký*2, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5
3 Nạp đủ 3 ngày Rương Tướng Đỏ*1 Rương Chọn Trân Bảo*10, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5 Rương Chọn Chu Dịch Lễ Ký*4, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5
5 Nạp đủ 5 ngày Cẩm Nang Cam Chọn*2, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5 Rương Chọn Đá Thô*1, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5 Rương Chọn Mảnh Tướng H.Kim *20
8 Nạp đủ 8 ngày Phá Quân Chọn*1 Rương Chọn Trân Bảo*20, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5 Combo Đại Danh Tướng Tím & Vũ Khí*1
12 Nạp đủ 12 ngày Rương Chọn Trân Bảo*25, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5 Rương Chọn Đá Thô*4, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5 Rương Chọn Mảnh Tướng H.Kim *40
16 Nạp đủ 16 ngày Tứ Thần Chọn*1 Rương Chọn Trân Bảo*40, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5 Rương Chọn Mảnh Tướng H.Kim *40
21 Nạp đủ 21 ngày Rương Chọn Thẻ Biến Thân Cam*1 Rương Chọn Trân Bảo*50, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5 Rương Chọn Mảnh Tướng H.Kim *60