[SỰ KIỆN] 30 NGÀY NHẬN NGAY ĐẠI DANH TƯỚNG "TẦN THỦY HOÀNG"

► Thời gian diễn ra: 0:00 01/01/2021 – 23:59 2/2/2021
► THAM GIA TẠI: trong game (Giao Diện Chính -> Hoạt Động -> Nạp T.L Ngày (góc trên bên phải))
Chương trình này chỉ dành cho các server không gộp trong tháng 1.

♦ CHĂM CHỈ 30 NGÀY NHẬN ĐẠI DANH TƯỚNG "TẦN THỦY HOÀNG"

• Khi hoàn thành nhiệm vụ nạp thành công gói giá trị từ 100,000 VND trở lên (đối với server không gộp) ở TRANG NẠP hoặc thanh toán trực tiếp trong game Chúa Công sẽ nhận phần thưởng tương ứng được hiển thị ở chương trình.
• Có thể cộng dồn gói nạp (Ví Dụ : nạp 5 lần gói 20k trong 1 ngày)
• Hình thức nạp ghi nhận: Thanh toán qua trang nạp http://nap.dt3q.zing.vn/ hoặc thanh toán trực tiếp trong game
• Chương trình sẽ kéo dài 33 ngày để cho Chúa Công có thể điểm danh bù (đã bù 3 ngày).
¤ Lưu ý:
- Chương trình này chỉ dành cho các server không gộp trong tháng 1.

♦ CHI TIẾT PHẦN THƯỞNG
Số ngày tích lũy Lựa Chọn 1 Lựa Chọn 2 Lựa Chọn 3
Tích lũy nạp đạt 1 Ngày Rương Chiến Quốc*5 Rương Tướng Cam-Chọn*1 Rương Chọn Lễ Ký Chu Dịch*1
Tích lũy nạp đạt 2 Ngày KNB*500, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5    
Tích lũy nạp đạt 3 Ngày Rương Chọn Cẩm Nang Cam*2 Rương Chọn Trân Bảo*10 Rương Chọn Lễ Ký Chu Dịch*1
Tích lũy nạp đạt 4 Ngày KNB*500, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5    
Tích lũy nạp đạt 5 Ngày Rương Tướng Đỏ*1 Rương Đá Thô*2 Rương Chọn Lễ Ký Chu Dịch*3
Tích lũy nạp đạt 6 Ngày KNB*500, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5    
Tích lũy nạp đạt 7 Ngày Phá Quân-Chọn*1  Rương Chọn Trân Bảo*15 Rương Chọn Vũ Khí Tím*1
Tích lũy nạp đạt 8 Ngày KNB*500, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5    
Tích lũy nạp đạt 9 Ngày KNB*500, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5    
Tích lũy nạp đạt 10 Ngày Rương Chọn Trân Bảo*25 Rương Đá Thô*4 Rương Chọn Danh Tướng Tím*1
Tích lũy nạp đạt 11 Ngày KNB*500, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5    
Tích lũy nạp đạt 12 Ngày KNB*500, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5    
Tích lũy nạp đạt 13 Ngày KNB*500, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5    
Tích lũy nạp đạt 14 Ngày KNB*500, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5    
Tích lũy nạp đạt 15 Ngày Rương Chọn Trân Bảo*30 Rương Đá Thô*4 Rương Chọn Lễ Ký Chu Dịch*3
Tích lũy nạp đạt 16 Ngày KNB*500, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5    
Tích lũy nạp đạt 17 Ngày KNB*500, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5    
Tích lũy nạp đạt 18 Ngày KNB*500, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5    
Tích lũy nạp đạt 19 Ngày KNB*500, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5    
Tích lũy nạp đạt 20 Ngày Định Tần Kiếm*1    
Tích lũy nạp đạt 21 Ngày KNB*500, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5    
Tích lũy nạp đạt 22 Ngày KNB*500, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5    
Tích lũy nạp đạt 23 Ngày KNB*500, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5    
Tích lũy nạp đạt 24 Ngày KNB*500, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5    
Tích lũy nạp đạt 25 Ngày Rương Tứ Thần-Chọn*1 Rương Đá Thô*6 Rương Thẻ Biến Thân Cam*1 
Tích lũy nạp đạt 26 Ngày KNB*500, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5    
Tích lũy nạp đạt 27 Ngày KNB*500, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5    
Tích lũy nạp đạt 28 Ngày KNB*500, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5    
Tích lũy nạp đạt 29 Ngày KNB*500, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5    
Tích lũy nạp đạt 30 Ngày Tần Thủy Hoàng*1