CHĂM CHỈ 30 NGÀY NHẬN NGAY ĐẠI DANH TƯỚNG TẦN THỦY HOÀNG

Thời gian diễn ra: 10h00 28/07 đến 23h59 31/08/2020
THAM GIA TẠI: http://dt3q.zing.vn/nhanqua

Chăm chỉ 30 ngày nhận ngay Đại Danh Tướng Tần Thủy Hoàng

  • Chương trình sẽ kéo dài 33 ngày Chúa Công có thể điểm danh bù (có thể điểm danh bù 3 ngày).
  • Khi hoàn thành nhiệm vụ nạp thành công gói giá trị từ 100,000 VND trở lên ở TRANG NẠP đủ các mốc này Chúa Công sẽ được lựa chọn 1 trong 3 phần thưởng tương ứng được hiển thị ở chương trình.
  • Phần thưởng chỉ được nhận 1 lần trong cùng một ngày.
  • Phần thưởng “Nạp đủ 20 ngày” – chỉ cần nạp đủ 20 ngày (không cần liên tục) trong thời gian chương trình diễn ra là 33 ngày.
  • Phần thưởng “Nạp đủ 30 ngày” – chỉ cần nạp đủ 30 ngày (không cần liên tục) trong thời gian chương trình diễn ra là 33 ngày.
  • Trường hợp Chúa Công có 99 point trong ví, Chúa Công nạp thêm 1 point để mua gói 100point vẫn được nhận quà.
  • Tất cả phần thưởng đều được phát qua thư trong game ngay lập tức trừ phần thưởng “Nạp đủ 20 ngày” và “Nạp đủ 30 ngày” sẽ được gửi vào thư trong game của nhân vật tương ứng với nhân vật mà Chúa Công đã tham gia chương trình.”
  • Lưu ý: Sự kiện 7 ngày và 30 ngày là 2 sự kiện riêng biệt không tính cộng dồn. Vì vậy chúa công cần lưu ý khi nhấn vào nút nhận quà nhé. Nhấn nút nhận quà của sự kiện nào thì sẽ nhận quà của sự kiện đó. Muốn nhận quà sự kiện khác thì cần phải nạp thêm. 
CHI TIẾT PHẦN THƯỞNG

NgàyĐiều KiệnLựa chọn 1Lựa chọn 2Lựa chọn 3
1 Nạp đủ 1 ngày Rương Chọn Xuân thu Chiến Quốc*5 Rương Hoàng Kim*30, Chìa Hoàng Kim*30 Rương Chu Dịch-Lễ Ký*1, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5
3 Nạp đủ 3 ngày Thần Binh Cam*10, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5 Thần Binh Đỏ*3, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5 Thức Tỉnh Đơn*5000, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5
5 Nạp đủ 5 ngày Thần Binh Đỏ*5, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5 Rương Trân Bảo*15, Rương Hoàng Kim*10, Chìa Hoàng Kim*10 Trí Hoán Phù*5, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5
7 Nạp đủ 7 ngày Rương Chọn Xuân thu Chiến Quốc*10, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5 Rương Trân Bảo*20, Rương Hoàng Kim*10, Chìa Hoàng Kim*10 Rương Chu Dịch-Lễ Ký*2, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5
10 Nạp đủ 10 ngày Rương chọn đá thô*2, Rương Hoàng Kim*10, Chìa Hoàng Kim*10 Rương Chu Dịch-Lễ Ký*3, Rương Hoàng Kim*10, Chìa Hoàng Kim*10 Thức Tỉnh Đơn*10000, Rương Hoàng Kim*10, Chìa Hoàng Kim*10
15 Nạp đủ 15 ngày Rương Trân Bảo*20, Rương Hoàng Kim*10, Chìa Hoàng Kim*10 Trí Hoán Phù*7, Rương Hoàng Kim*10, Chìa Hoàng Kim*10 Thần Trí Hoán Phù*3, Rương Hoàng Kim*10, Chìa Hoàng Kim*10
25 Nạp đủ 25 ngày Rương Chu Dịch-Lễ Ký*4, Rương Hoàng Kim*10, Chìa Hoàng Kim*10 Rương chọn đá thô*3, Rương Hoàng Kim*10, Chìa Hoàng Kim*10 Trí Hoán Phù*10, Rương Hoàng Kim*15, Chìa Hoàng Kim*15
Nạp đủ 20 ngày Vũ Khí Đại Danh Tướng Cam
Nạp đủ 30 ngày Đại Danh Tướng Cam-Tần Thủy Hoàng


NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

1) Tôi mua nhiều gói 20k có được cộng dồn thành 100K cho sự kiện "Chăm chỉ 30 ngày nhận ngay Đại Danh Tướng Tần Thủy Hoàng" không?
==> Sự kiện lần này không được cộng dồn nhé Chúa Công.
2) Nạp 1 lần 3tr luôn có nhận được Thần Thủy Hoàng không?
==> Dạ không nhé, Chúa Công nạp 1 lần 3tr thì chỉ được tính một ngày 1 thôi đó.
3) Tôi đăng nhập vào trang thì có bị tính ngày hay không?
==> Có nhé Chúa Công, nếu Chúa Công đăng nhập vào trang http://dt3q.zing.vn/nhanqua hệ thông sẽ tính chúa Công đã đăng nhập 1 ngày, Vì thế Chúa Công cần cân nhắc trước khi đăng nhập để không bị tính ngày lãng phí.
4) Tôi nạp 100k cho sự kiện 30 ngày có nhận được phần của 07 ngày không?
==> Không nhé, Chúa Công vào trang vào trang : http://dt3q.zing.vn/nhanqua . Nhận nhiệm vụ 07 ngày hoặc 30 ngày để thực hiện nhận thưởng. Có thể thực hiện song song 2 nhiệm vụ, nhưng mỗi nhiệm vụ cần phải nạp riêng.
5) 1 ngày tôi nạp 2 gói 20k có nhận được 2 lần chương trình “Chăm chỉ 07 ngày quà khủng đầy tay” không?
==> Không nhé Chúa Công. Phần thưởng chỉ được nhận 1 lần trong cùng một ngày
6) Tôi nhận phần thưởng như thế nào?
==> Tất cả phần thưởng đều được trao trực tiếp qua thư trong game. Sự kiện có lưu lại mã giftcode tương ứng với từng phần quà ở mục LỊCH SỬ