Điều kiện tham gia

♦ Thời gian: Từ 0:00 12/02 - 23:59 14/02
♦ Điều kiện mở: Server mở đủ 7 ngày (ngày thứ 8 có thể tham gia)
♦ Phạm vi:
 Từ S1 – S629
Sự kiện Đại Tiệc là hoạt động Liên Server, mở tại các server đã mở trên 7 ngày, ngày thứ 8 có thể tham gia (tính đến ngày 12/02), người chơi có quân đoàn mới có thể tham gia.


♦ Mốc thời gian sự kiện:
• Thời gian tích điểm trong server: từ 0:00 - 22:00 ngày 12/02
• Thời gian đấu điểm Liên Server : từ 0:00 ngày 13/02 – 22:00 ngày 14/02.
• Thời gian đổi Vật Phẩm Tiệm Lễ Kỷ Niệm: từ 22:00 ngày 12/02 – 23:59 ngày 15/02.

♦ Hoạt động chính:

• Event Đại Tiệc-Bữa Cơm Đoàn Viên là hoạt động mang tính chất đua TOP Quân Đoàn.
• Mục tiêu: Các thành viên trong Quân Đoàn sẽ đóng góp No Ấm, Làm Giàu, Dư Dả để Bữa Cơm của Quân Đoàn mình đạt cấp cao nhất.
• Quân Đoàn có cấp Bữa Cơm trong TOP 3 server sẽ được đại diện server đó tham dự Đua Cấp Bữa Cơm Liên Server và được nhận thêm phần thưởng ở BXH Liên server.
 No Ấm có thể kiếm bằng cách làm nhiệm vụ hằng ngày, Làm Giàu có thể mua bằng gói quà event Đại Tiệc, Dư Dả nhận từ thưởng BXH Quân Đoàn trong Server.
• Đổi No Ấm, Làm Giàu, Dư Dả khi đóng góp sẽ nhận được Công Trạng.
• Góp No Ấm +3 điểm, góp Làm Giàu +10 điểm, góp Dư Dả +100 điểm.

*Lưu Ý:
- Event Đại Tiệc lần này các gói nạp Làm Giàu sẽ bán bằng Ngọc Bích và đặc biệt khi nạp các gói Ngọc Bích lần đầu tại trang web pay.zing.vn trong thời gian diễn ra Event Đại Tiệc các Chúa công sẽ nhận được code Gầu Bò vô cùng giá trị (sử dụng vật phẩm Gầu Bò đổi trong Tiệm Đại Tiệc để nhận vật phẩm Làm Giàu).
- Mỗi ngày mỗi Quân Đoàn sẽ có số lần đóng góp No Ấm giới hạn. Khi đạt tối đa, tiếp tục đóng góp No Ấm sẽ không tăng thêm EXP Bữa Cơm, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến công trạng cá nhân. Đóng góp Làm GiàuDư Dả không giới hạn số lượng.