Bảng xếp hạng

Event Đại Tiệc sẽ có 2 BXH là: BXH trong ServerBXH Liên Server. Sau thời diễn ra đua TOP sự kiện, các thành viên trong Quân đoàn sẽ nhận được phần thưởng ứng với hạng của Quân đoàn.


Quà thưởng của đua top Đại Tiệc trong Server


Quà thưởng của đua top Đại Tiệc Liên Server

TOP 1 Cá Nhân và đạt ít nhất 200.000 điểm mỗi cụm ở đợt Đại Tiệc lần này sẽ nhận được phần thưởng là danh hiệu Đệ NhấtĐại Danh Tướng Bạch Khởi và Vũ khí danh tướng Cam Trường Đao Chiến Thần (không có phần thưởng dành cho TOP 1 cá nhân dưới 200.000 điểm).

*Lưu ý: Phần thưởng sẽ được gửi vào tài khoản nhân vật từ 2-3 ngày sau khi sự kiện kết thúc.