Điều kiện tham gia

♦ Thời gian: Từ 0:00 29/12 – 23h59 ngày 31/12
• Thời gian tích điểm trong server: từ 0:00 - 22:00 ngày 29/12
• Thời gian đấu điểm Liên Server : từ 0:00 ngày 30/12 – 22:00 ngày 31/12
• Thời gian đổi vật phẩm Tiệm Lễ Kỷ Niệm: từ 22:00 ngày 31/12 – 23:59 ngày 01/01
♦ Phạm vi: Từ S1 – S942 (Server mở đủ 7 ngày, ngày thứ 8 có thể tham gia)
Sự kiện Đại Tiệc là hoạt động Liên Server, mở tại các server đã mở trên 7 ngày, ngày thứ 8 có thể tham gia (tính đến ngày 29/12), người chơi có quân đoàn mới có thể tham gia.


♦ Hoạt động chính:
• Event Đại Tiệc - Lẩu là hoạt động mang tính chất đua TOP Quân đoàn.
• Mục tiêu: Các thành viên trong Quân đoàn sẽ đóng góp Nấm Rừng, Gầu Bò, Hải Sản để Lẩu của Quân đoàn mình đạt cấp cao nhất.
• Quân đoàn có cấp Lẩu trong TOP 3 server sẽ được đại diện server đó tham dự Đua Cấp Lẩu Liên Server và được nhận thêm phần thưởng ở BXH Liên server.
 Nấm Rừng có thể kiếm bằng cách làm nhiệm vụ hằng ngày, Gầu Bò có thể mua bằng gói quà event Đại Tiệc, Hải Sản nhận từ thưởng BXH Quân đoàn trong server.
• Đổi Nấm Rừng, Gầu Bò , Hải Sản khi đóng góp sẽ nhận được Công Trạng.
• Góp Nấm Rừng +3 điểm, Gầu Bò +10 điểm, Hải Sản +100 điểm.

*Lưu ý:
• Các gói nạp nguyên liệu sẽ bán bằng Ngọc Bích.
• Nạp các gói Ngọc Bích lần đầu tại webpay sẽ nhận được code Gầu Bò siêu giá trị (Có thể dùng Gầu Bò để đổi Hải Sản thông qua tiệm Đại Tiệc).
Gói Ngọc Bích
Gầu Bò nhận
80
3
436
17
796
33
1196
48
2396
96
3596
144
5996
243
7996
330
• Mỗi ngày mỗi Quân đoàn sẽ có số lần đóng góp Nấm Rừng giới hạn. Khi đạt tối đa, tiếp tục đóng góp Nấm Rừng sẽ không tăng thêm EXP Lẩu, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến Công Trạng cá nhân. Đóng góp Gầu Bò, Hải Sản không giới hạn số lượng.