Điều kiện tham gia

♦ Thời gian: Từ 0:00 ngày 22/01 – 23h59 ngày 24/01
♦ Phạm vi:
 Từ S1 – S1331 (Server mở đủ 7 ngày, ngày thứ 8 có thể tham gia)
Sự kiện Đại Tiệc là hoạt động Liên Server, mở tại các server đã mở trên 7 ngày, ngày thứ 8 có thể tham gia (tính đến ngày 22/01), người chơi có quân đoàn mới có thể tham gia.


♦ Mốc thời gian sự kiện:
• Thời gian tích điểm trong server: từ 0:00 - 22:00 ngày 22/01
• Thời gian đấu điểm Liên Server : từ 0:00 ngày 23/01 – 22:00 ngày 24/01
• Thời gian đổi vật phẩm Tiệm Lễ Kỷ Niệm: từ 22:00 ngày 24/01 – 23:59 ngày 25/01

♦ Hoạt động chính:
• Event Đại Tiệc - Cơm Giao Thừa là hoạt động mang tính chất đua TOP Quân đoàn.
• Mục tiêu: Các thành viên trong Quân đoàn sẽ đóng góp No Ấm, Làm Giàu, Dư Dả để Cơm Giao Thừa của Quân đoàn mình đạt cấp cao nhất.
• Quân đoàn có cấp Cơm Giao Thừa trong TOP 3 server sẽ được đại diện server đó tham dự Đua Cấp Cơm Giao Thừa Liên Server và được nhận thêm phần thưởng ở BXH Liên server.
 No Ấm có thể kiếm bằng cách làm nhiệm vụ hằng ngày, Làm Giàu có thể mua bằng gói quà event Đại Tiệc, Dư Dả nhận từ thưởng BXH Quân đoàn trong server.
• Đổi No Ấm, Làm Giàu, Dư Dả khi đóng góp sẽ nhận được Công Trạng.
• Góp No Ấm +3 điểm, Làm Giàu +10 điểm, Dư Dả +100 điểm.

*Lưu ý:
• Ở Event Đại Tiệc lần này, sẽ bỏ giới hạn số lượng nhân vật có thể đóng góp cho 1 Quân Đoàn. Trong game vẫn sẽ có hiển thị “số lượng báo danh/40”, tuy nhiên Chúa công có thể báo danh vượt số lượng này. Ngoài ra, về cơ chế nhận thưởng, nhân vật chỉ có thể nhận thưởng Tiệc Quân Đoàn Server và Tiệc Quân Đoàn Liên Server ở duy nhất MỘT quân đoàn mà Chúa công hiện tại ĐANG Ở với điều kiện Chúa công ĐÃ BÁO DANH ở Quân Đoàn đó.
• Các gói nạp nguyên liệu sẽ bán bằng Ngọc Bích.
• Nạp các gói Ngọc Bích lần đầu tại webpay sẽ nhận được code Làm Giàu siêu giá trị (Chúa Công có thể đổi sang các nguyên liệu khác thông qua các Rương Chọn Thức Ăn trong tiệm Đại Tiệc).
Gói Ngọc Bích
Làm Giàu nhận
80
3
436
17
796
33
1196
48
2396
96
3596
144
5996
243
7996
330
• Mỗi ngày mỗi Quân đoàn sẽ có số lần đóng góp No Ấm giới hạn. Khi đạt tối đa, tiếp tục đóng góp No Ấm sẽ không tăng thêm EXP Cơm Giao Thừa, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến Công Trạng cá nhân. Đóng góp Làm Giàu, Dư Dả không giới hạn số lượng.