Hữu Phụng Lai Nghi – Quay Tướng Hán

♦ Thời gian: từ 00h00 ngày 14/09 – 23h59 16/09
♦ Phạm vi: S1 – S802
♦ Điều kiện mở Hữu Phụng Lai Nghi:
Hữu Phụng Lai Nghi là hoạt động Liên Server, mở tại các server đã mở 41 ngày trở lên, người chơi đạt cấp độ 70 trở lên được tham gia chiêu mộ Tướng Hán.
• Thời gian diễn ra: Hoạt động diễn ra trong 4 ngày:
  - Ngày 1, ngày 2 và ngày 3 tham gia chiêu mộ Tướng Hán, nhận mảnh Truyện Ký và góp mảnh vào Truyện Ký Nhân Vật để tăng tiến độ.
  - Ngày 4 không thể quay, chỉ có thể góp mảnh Truyện Ký.

♦ Nội dung Hữu Phụng Lai Nghi:
1. Chiêu Mộ Tướng Hán:
• Mỗi ngày được tham gia chiêu mộ miễn phí 5 lần, lượt quay miễn phí hồi sau 60 phút.
• Thời gian mở hoạt động: 0:00 ngày 1 – 23h59 ngày 3 (Quay Tướng Hán vào ngày 1, ngày 2 và ngày 3; ngày 4 chỉ được góp Mảnh Truyện Ký tại Phù Sinh Nhược Mộng).
• Phần thưởng có thể nhận trong vòng quay Hữu Phụng Lai Nghi: Phụng Nghi Điêu Thuyền, Mảnh Phụng Nghi Điêu Thuyền, Thần Binh Kim Vạn Năng, Đan Thanh (Vật phẩm đổi trong tiệm Tướng Hán), Nguyên Bảo,…

2. Hoạt động Đua Top BXH Chẵn Giờ và Vui Rút Thưởng:
• Trong thời gian mở hoạt động Chiêu Mộ Tướng Hán (0:00 – 2:00, 8:00 – 24:00 ngày 1, ngày 2 và ngày 3), mỗi 2 giờ sẽ mở hoạt động Đua Top BXH Chẵn Giờ và hoạt động Vui Rút Thưởng.
• Mỗi đợt Đua Top BXH Chẵn Giờ và Vui Rút Thưởng duy trì trong 2 giờ, trong đó 1h50 phút đầu là thời gian để người chơi tham gia, 10 phút còn lại là thời gian mở và công bố giải thưởng. Khi mở thưởng, chọn ngẫu nhiên x người trong số những người đủ điều kiện để nhận thưởng vòng này.

• Chiêu mộ trong thời gian mở và công bố giải thưởng sẽ không tính điểm vào BXH Chẵn Giờ (10 phút cuối của mỗi đợt).
• Sau khi mở thưởng, phần thưởng sẽ được gửi qua thư.

3. Minh Nguyệt Quỳnh Dao:
Tiệm Tướng Hán có 2 phần: Tướng Hán và Ngũ Châu.
Tiệm Tướng Hán chỉ đổi được bằng Đan Thanh (Vật phẩm nhận được tại Hữu Phụng Lai Nghi).
Tiệm Ngũ Châu chỉ đổi được bằng Tiền Ngũ Châu (Vật phẩm nhận được tại Hội Võ Thiên Hạ).
• Những vật phẩm có bán trong Tướng Hán: Mảnh Tướng Hán, Rương Chọn Thần Binh Hoàng Kim, Thần Binh Vạn Năng Kim, Chu Dịch, Lễ Ký , Nguyên Thạch.

• Những vật phẩm có bán trong Ngũ Châu: Giao Minh Đăng, Mảnh Tướng Đỏ, Rương Chọn Đá Tẩy Luyện, Đá Luyện Hiếm,…

*Lưu ý: Tiệm Ngũ Châu sẽ tạo mới sau 24h.

4. BXH Hữu Phụng Lai Nghi:
• Hữu Phụng Lai Nghi sẽ chỉ có 1 BXH là BXH Đua Top Chẵn Giờ (mỗi 2 giờ).
• Phần Thưởng BXH rất hấp dẫn khi Top 1 BXH Chẵn Giờ sẽ nhận được Rương Tướng Hán*1 (mở ngẫu nhiên nhận 1 trong 2 tướng: Võ Thánh Quan Vũ hoặc Phụng Nghi Điêu Thuyền) kèm nhiều vật phẩm hấp dẫn khác.

Khung avatar và danh hiệu từ sự kiện: