KHOÁNG CHIẾN LIÊN SERVER

♦ Thời gian diễn ra: từ 11:00 ngày 08/05 – 12:00 ngày 19/05

♦ Điều kiện tham gia:
• Server mở 30 ngày trở lên được tham gia Khoáng Chiến Liên Server.
• Quân đoàn cần đạt cấp 2 trở lên và có ít nhất 10 thành viên.

♦ Nội dung tổng quan: Khoáng Chiến Liên Server được chia làm 2 giai đoạn:

1. Giai đoạn chuẩn bị:
• 11:00 ngày 08/05 – 11:00 ngày 09/05 là thời gian Báo Danh. (Sau thời gian này Chúa Công chưa báo danh sẽ không tham gia được sự kiện).
• Chỉ Đoàn Trưởng hoặc Đoàn Phó mới có thể chọn địa điểm báo danh (Nơi sẽ xuất hiện trước khi bắt đầu thi đấu).
• Mỗi địa điểm chỉ được báo danh tối đa 2 Quân đoàn.
• Di chuyển sang địa điểm xuất hiện khác trong giai đoạn chuẩn bị sẽ không tốn thời gian chờ.

2. Giai đoạn chiến đấu
:
• Sau giai đoạn chuẩn bị (Chọn thành báo danh), các thành viên trong Quân đoàn sẽ chọn mục tiêu (Các thành từ Lv1 – Lv6) tiếp theo để tấn công và chiếm đóng.
• Tấn công thành chưa bị chiếm đóng sẽ tự động tấn công Thủ Quân. Diệt thành công Thủ Quân sẽ chiếm được thành. Thành sau khi bị chiếm sẽ có thời gian bảo vệ nhất định. Không thể tấn công thành trong thời gian được bảo vệ.
• Chiếm thành lần đầu tiên thì tất cả thành viên trong Quân đoàn sẽ được nhận thưởng lần đầu.
• Quân đoàn khiêu chiến Thủ Quân đầu tiên sẽ là Quân đoàn tuyên chiến, chỉ có các thành viên của Quân đoàn tuyên chiến mới được tấn công Thủ Quân. Các thành viên không thuộc Quân đoàn tuyên chiến khi di chuyển đến thành sẽ được đóng quân tạm thời. Trường hợp có 2 Quân đoàn cùng đóng quân tạm thời thì sẽ ưu tiên tấn công lẫn nhau.
• Mỗi lần di chuyển tấn công sẽ tốn 1 phút và tốn 2 Hành Quân Lệnh.
• Mỗi lần di chuyển nhận 20 Điểm Quân Công.
• Di chuyển tấn công từ 00:00 đến 07:00 sẽ tốn x2 Hành Quân Lệnh.
• Đổi Quân đoàn trong thời gian chiến đấu sẽ cần chờ sau 24 tiếng mới có thể tham gia tấn công.
• Di chuyển đến thành mà Quân đoàn địch chiếm đóng, sẽ căn cứ vào thứ tự đóng quân của địch để tự động chiến đấu.
• Quân đoàn chiến đấu thua sẽ hồi sinh tại nơi báo danh. Mỗi lần di chuyển chỉ có thể chiến đấu tối đa với 3 kẻ địch.
• Diệt toàn bộ thành viên phe địch sẽ chiếm được thành.
• Khi hết thời gian bảo vệ, Đoàn Trưởng, Đoàn Phó hoặc Trưởng Lão có thể quyết định Bỏ Thành. Nếu bỏ thành thì tất cả thành viên trong Quân đoàn đang đóng quân tại thành sẽ được truyền tống về nơi báo danh.
• Thành sau khi bỏ sẽ được tạo mới Thủ Quân.
• Tối đa mỗi ngày được bỏ thành 10 lần. Số lần bỏ thành sẽ được reset làm mới sau 04:00.
• Thông tin người chơi không thuộc Quân đoàn sẽ bị ẩn, chỉ có người chơi đóng quân tạm thời mới được hiện thông tin.
• Mỗi lần di chuyển đến thành sẽ nhận được tình báo đóng quân và ghi nhận vào Chiến Báo Hành Quân.
• Tình báo đóng quân có thể chia sẻ kênh Liên Server, Thế Giới, Quân Đoàn và có hiệu lực trong 2 giờ.
• Đoàn Trưởng, Đoàn Phó, Trưởng Lão có thể lập quan hệ giao hảo với Quân đoàn khác, đây là quan hệ đơn phương, có thể được tạo dựng và bị tiêu hủy bởi một phía.
• Giao hảo với Quân đoàn đối phương sẽ không thể chiếm lãnh địa đối phương, không thể tấn công thành viên đối phương, đối phương có thể mượn lãnh địa phe ta để di chuyển. Khi đối phương là Quân đoàn tuyên chiến, sẽ không tấn công thành viên đóng quân tạm thời phe ta.
• Quân đoàn tối đa có thể giao hảo cùng lúc với 4 Quân đoàn.
• Khi thành viên Quân đoàn bị Quân đoàn khác đánh bại, sẽ tăng 1 Điểm PK.
• Khi thành của Quân đoàn ta Quân đoàn địch chiếm mất, sẽ tăng 10 Điểm PK.
• Điểm PK sẽ được xóa hết khi bắt đầu mùa giải mới.

3. Nhận thưởng
:
Các thành viên trong Quân đoàn Top 1 sau khi kết thúc hoạt động có thể nhận được các phần thưởng cực kì hấp dẫn như Rương Chọn Tướng H.Kim, Rương Chọn Lễ Ký Chu Dịch, Rương Đá Thô, La Bàn Bắc Đẩu...