Điều kiện tham gia

► Phạm vi: từ S1 – S651 (dành cho server mở trên 40 ngày).
• Kiến Long Tại Điền là hoạt động Liên Server, mở tại các server đã mở trên 40 ngày, ngày thứ 41 có thể tham gia (tính đến ngày 15/04), người chơi đạt cấp 30 trở lên được tham gia chiêu mộ Tướng Hoàng Kim.
• Hoạt động mở trong 3 ngày. Ngày 1, ngày 2 có thể chiêu mộ Tướng Hoàng Kim và đổi vật phẩm ở Tiệm Tướng Hoàng Kim. Ngày 3 chỉ được đổi vật phẩm ở Tiệm Tướng Hoàng Kim.

► Mốc thời gian sự kiện:
• Thời gian mở Kiến Long Tại Điền: từ 0:00 ngày 15/04/2021 – 22:00 ngày 17/04/2021.
• Thời gian quay tướng Hoàng Kim:  từ 0:00 ngày 15/04/2021 – 22:00 ngày 16/04/2021.
• Thời gian mở sự kiện Vui Rút Thưởng: 0:00 – 2:00, 8:00 – 24:00 ngày 15/04/2021 và 0:00 – 2:00, 8:00 – 22:00 ngày 16/04/2021.
• Thời gian đổi Vật Phẩm Tiệm Tướng Hoàng Kim: từ 22:00 ngày 15/04/2021 – 22:00 ngày 17/04/2021.

¤ LƯU Ý:
 Quay tướng Hoàng Kim chỉ mở vào lúc 00:00 ngày 15/04 đến 22:00 ngày 16/04/2021.