Điều kiện tham gia

♦ Thời gian:
• Thời gian quay Tướng Hoàng Kim: từ 0:00 ngày 19/09 – 21h59 ngày 20/09
• Thời gian mở sự kiện Vui Rút Thưởng: 0:00 – 2:00, 8:00 – 24:00 ngày 19/09 và 0:00 – 2:00, 8:00 – 22:00 ngày 20/09
• Thời gian đổi vật phẩm Tiệm Tướng Hoàng Kim: từ 22:00 ngày 19/09 – 22:00 ngày 21/09

♦ Phạm vi: từ S1 – S1570 (Server mở từ 9 ngày trở lên có thể tham gia)

♦ Nội dung:
• Kiến Long Tại Điền là hoạt động Liên Server, mở tại các server đã mở trên 8 ngày, ngày thứ 9 có thể tham gia (tính đến ngày 19/09), người chơi đạt cấp 30 trở lên được tham gia chiêu mộ Tướng Hoàng Kim.
• Hoạt động mở trong 3 ngày. Ngày 1, ngày 2 có thể chiêu mộ Tướng Hoàng Kim và đổi vật phẩm ở Tiệm Tướng Hoàng Kim. Ngày 3 chỉ được đổi vật phẩm ở Tiệm Tướng Hoàng Kim.