Điều kiện tham gia

♦ Phạm vi: từ S1 – S783 (Server mở từ 41 ngày trở lên có thể tham gia)
• Kiến Long Tại Điền là hoạt động Liên Server, mở tại các server đã mở trên 40 ngày, ngày thứ 41 có thể tham gia (tính đến ngày 25/08), người chơi đạt cấp 30 trở lên được tham gia chiêu mộ Tướng Hoàng Kim.
• Hoạt động mở trong 3 ngày. Ngày 1, ngày 2 có thể chiêu mộ Tướng Hoàng Kim và đổi vật phẩm ở Tiệm Tướng Hoàng Kim. Ngày 3 chỉ được đổi vật phẩm ở Tiệm Tướng Hoàng Kim.

♦ Thời gian:
• Thời gian diễn ra: từ 00h00 ngày 25/08 – 23h59 ngày 26/08
• Thời gian quay Tướng Hoàng Kim:  từ 0:00 ngày 25/08 – 22:00 ngày 26/08
• Thời gian mở sự kiện Vui Rút Thưởng: 0:00 – 2:00, 8:00 – 24:00 ngày 25/08 và 0:00 – 2:00, 8:00 – 22:00 ngày 26/08
• Thời gian đổi vật phẩm Tiệm Tướng Hoàng Kim: từ 22:00 ngày 25/08 – 22:00 ngày 27/08

¤ Lưu ý:
 Quay tướng Hoàng Kim chỉ mở vào lúc 0:00 ngày 25/08 – 22:00 ngày 26/08.