Điều kiện tham gia

Kính Hoa Thủy Nguyệt là hoạt động Liên Server, mở tại các server đã mở 60 ngày, người chơi đạt cấp 80 trở lên được tham gia chiêu mộ Thẻ Biến Thân Hoàng Kim.
Hoạt động mở trong 3 ngày. Ngày 1, ngày 2 có thể chiêu mộ Thẻ Biến Thân Hoàng Kim và đổi mảnh Linh Kính ở Triệu Hồi Linh Kính. Ngày 3 chỉ được đổi mảnh Linh Kính ở Triệu Hồi Linh Kính.

♦ Thời gian diễn ra: từ 0:00 ngày 16/10 – 23h59 ngày 17/10
♦ Phạm vi: S1- S836 (Server đủ 40 ngày có thể tham gia, bao gồm cả ngày 40). Riêng S836 thì 4h sáng mới hiện event
*Lưu ý:
• Đối với các server chưa tham gia đợt trước (S777 – S836) chỉ mở 4 Thẻ Biến Thân Hoàng Kim đợt 1 (Tử Thượng, Thủy Kính, Chu Cơ, Nam Hoa) => Tổng cộng 4 thẻ
• Đối với các server đã tham gia đợt trước (S1 – S776) sẽ mở tổng cộng 24 thẻ biến hình. User có thể đổi giữa 2 giao diện Kính Hoa và Thủy Nguyệt bằng cách bấm vào “Kính Hoa” hoặc “Thủy Nguyệt”