Nạp Ngọc Bích lần đầu nhận code tướng đỏ

♦ Thời gian bắt đầu: từ 0h00 ngày 22/01 – 23h59 ngày 24/01

♦ Phạm vi: S1-S1340

♦ Thể lệ: Khi nạp gói Ngọc Bích 20k lần đầu trên webpay, Chúa công sẽ nhận được 1 code Rương Tướng Đỏ ngẫu nhiên (giới hạn 1 lần/chương trình/Chúa công).