Nạp tích lũy 7 ngày

♦ Thời gian:
• Diễn ra: từ 0:00 ngày 22/11 – 23h59 ngày 28/11
• Tổng số ngày điểm danh: Nạp 7 ngày (không có điểm danh bù)

♦ Phạm vi: Toàn máy chủ (S1-S1283)

♦ Tham gia tại: Giao diện chính → Hoạt Động → Nạp T.L Ngày (góc trên bên phải).

♦ Thể lệ:
• Hình thức nạp ghi nhận: Thanh toán qua trang nạp hoặc thanh toán trực tiếp trong game.
• Hình thức tích lũy: Số lượng nạp trong ngày đạt 20k trở lên.


Số ngày tích lũy Vật phẩm 1 Vật phẩm 2 Vật phẩm 3 Vật phẩm 4
Tích lũy nạp đạt 1 ngày Chiêu Hiền*10 Quận Thủ Ấn*2 Chân Võ Cam-Chọn*2  
Tích lũy nạp đạt 2 ngày Đột Phá Đơn*2000 Quận Thủ Ấn*2 Chân Võ Cam-Chọn*2  
Tích lũy nạp đạt 3 ngày Rương Chọn Tướng Cam*1 Thích Sử Ấn*2 Hàn Băng Kiếm*1  
Tích lũy nạp đạt 4 ngày Rương Chọn Thần Binh Cam*2 Thích Sử Ấn*2 Xích Vũ Giáp*1  
Tích lũy nạp đạt 5 ngày Rương Cẩm Nang*3 Cỏ Xanh*2 Mặc Ngọc Quán*1  
Tích lũy nạp đạt 6 ngày Rương Chọn Thần Binh Đỏ*2 Cỏ Xanh*2 Kim Ti Ngoa*1  
Tích lũy nạp đạt 7 ngày Gầu Bò*100 Rương Chọn Trân Bảo*25 Thần Binh H.Kim*2 Nguyên Thạch*1