Phi Long Tại Thiên

♦ Thời gian diễn ra: từ 00h00 ngày 02/05 – 23h59 ngày 03/05

♦ Phạm vi: S1 – S1034 (S1034 có thể tham gia sự kiện vào lúc 4h00 ngày 02/05)

♦ Điều kiện mở:
• Phi Long Tại Thiên là hoạt động Liên Server, mở tại các server đã mở trên 40 ngày, người chơi đạt cấp 70 trở lên được tham gia chiêu mộ tướng Tấn.
• Hoạt động mở trong 3 ngày:
¤ Ngày 1, ngày 2 có thể chiêu mộ tướng Tấn và đổi Bụi Ngũ Hành ở Tiệm Tướng Tấn.
¤ Ngày 3 chỉ được đổi Bụi Ngũ Hành ở Tiệm Tướng Tấn.

*Lưu ý:
• Sự kiện lần này cho phép các server tham gia lần 1 hoặc lần 2 có thể đổi tất cả các tướng Tấn (12 tướng) tại Tiệm Tướng.
• Đối với các server tham gia lần 1 (S1005 – S1034) chỉ mở 4 Tướng Tấn đợt 1 (Dương Cổ, Đỗ Dự, Tuân Quán, Lý Tú) ⇒ Tổng cộng 4 Tướng.
• Đối với các server tham gia lần 2 (S974 – S1004) sẽ mở 8 Tướng Tấn của đợt 1 và đợt 2 (Dương Cổ, Đỗ Dự, Tuân Quán, Lý Tú, Lưu Linh, Phan An, Tư Mã Viêm, Giả Nam Phong) ⇒ Tổng cộng 8 Tướng.
• Đối với các server tham gia lần 3 trở lên (S1 – S973) sẽ mở tướng Tấn của cả 3 đợt: đợt 1, đợt 2 và đợt 3 (Dương Cổ, Đỗ Dự, Tuân Quán, Lý Tú, Lưu Linh, Phan An, Tư Mã Viêm, Giả Nam Phong, Văn Ương, Lục Châu, Lục Cơ, Vệ Giới) ⇒ Tổng cộng 12 Tướng.
• Tại giao diện Vân Hải, sẽ xuất hiện 4 Tướng Tấn (Văn Ương, Lục Cơ, Lục Châu, Vệ Giới). Tại giao diện Phong Lôi sẽ gồm có 8 Tướng Tấn (Dương Cổ, Đỗ Dự, Tuân Quán, Lý Tú, Lưu Linh, Phan An, Tư Mã Viêm, Giả Nam Phong).

♦ Nội dung:
1. Chiêu Mộ Tướng Tấn:
• Mỗi ngày có 5 lần chiêu mộ miễn phí, lượt quay miễn phí hồi mỗi giờ 1 lần.
• Thời gian mở hoạt động: 0:00 ngày 1 – 23:59 ngày 2 (Quay tướng Tấn vào ngày 1 và ngày 2, ngày 3 chỉ được đổi Bụi Ngũ Hành ở Tiệm Tướng Tấn).
• Phần thưởng có thể nhận trong vòng quay Phi Long Tại Thiên: Tướng Tấn, mảnh Tướng Tấn, Thần Binh Kim Vạn Năng, Bụi Ngũ Hành (vật phẩm đổi trong Tiệm Tướng Tấn), Nguyên Bảo,…

2. Hoạt động Đua Top BXH Chẵn Giờ và động Thiên Long Ban Phúc:
• Trong thời gian mở sự kiện Chiêu Mộ Tướng Tấn (0:00 – 2:00, 8:00 – 24:00 ngày 1 và ngày 2), mỗi 2 giờ sẽ mở 1 hoạt động Đua TOP BXH Chẵn Giờ và hoạt động Thiên Long Ban Phúc (diễn ra trong 20 phút đầu của hoạt động).
• Trong thời gian mở Thiên Long Ban Phúc, 10 Chúa Công đầu tiên của toàn server chiêu mộ Tướng Tấn hoàn chỉnh sẽ nhận được thêm 2 Tướng Tấn, đồng thời TẤT CẢ THÀNH VIÊN trong Quân Đoàn mỗi người sẽ nhận được thêm 1 tướng Tấn ngẫu nhiên.
• Mỗi đợt Đua TOP BXH Chẵn Giờ sẽ duy trì 2 giờ, chiêu mộ trong 1 giờ 50 phút đầu sẽ được tính điểm vào BXH Chẵn Giờ, 10 phút còn lại là thời gian công bố giải thưởng.
• Chiêu mộ trong thời gian mở và công bố giải thưởng sẽ không tính vào BXH Chẵn Giờ, mà sẽ tính vào BXH Tổng Điểm hoạt động (10 phút cuối của mỗi vòng Đua TOP BXH Chẵn Giờ).
• Chiêu mộ trong thời gian không mở Đua TOP BXH Chẵn Giờ, điểm nhận được sẽ không tính vào BXH Chẵn Giờ mà sẽ tính vào BXH Tổng Điểm hoạt động.
• Sau khi mở thưởng, phần thưởng sẽ gửi qua thư.


3. Tiệm Tướng Tấn:
• Tiệm Tướng Tấn chỉ đổi được bằng Bụi Ngũ Hành (vật phẩm đổi Phi Long Tại Thiên).
• Tiệm Tướng Tấn có 2 phần: Tướng Tấn và Giới Hạn.
• Những vật phẩm có bán trong Tiệm Tướng Tấn: Mảnh Tướng Tấn, Thần Binh Hoàng Kim, Nguyên Thạch, Chu Dịch, Lễ Ký.


4. BXH Phi Long Tại Thiên:
• Phi Long Tại Thiên sẽ có 2 BXH là BXH Đua Top Chẵn Giờ (mỗi 2 giờ) và BXH Tổng Điểm Thưởng (sau 2 ngày diễn ra sự kiện).
• Phần Thưởng có BXH rất là hấp dẫn khi TOP 1 Vui Rút Thưởng có thể nhận được 1 Rương Tướng Tấn và TOP 1 BXH Tổng Điểm Thưởng sẽ nhận đến 2 Rương Tướng Tấn.

Một số khung avatar và danh hiệu từ sự kiện: