Đăng Nhập Nhận Quà

♦ Phạm vi sự kiện: chỉ áp dụng tại máy chủ S736
 Cách nhận: Trong vòng 14 ngày kể từ lúc mở server, Chúa công đăng nhập vào trong game vào phần Hoạt Động sẽ nhận được các quà tặng cực xịn:

Ngày Phần Thưởng
Ngày 1 3*Thể Lực Đơn, 3*Tinh Lực Đơn, 1*Avatar SN 2 Tuổi
Ngày 2 1*Rương Tướng Cam, 10*Rương Hoàng Kim, 10*Chìa Hoàng Kim
Ngày 3 1*Thần Binh Cam-Chọn, 200*Đá Thần Binh
Ngày 4 1*Bảo Vật Cam-Chọn, 100*Đá Luyện-Bảo
Ngày 5 100*Nguyên Bảo, 100*Đá Luyện-Cao
Ngày 6 5*Xuyên Tâm Tiễn, 100*Đỗ Khang 10 Năm
Ngày 7 5*Xuyên Tâm Tiễn, 10*Rương Mảnh Tướng Đỏ
Ngày 8 500*Đột Phá Đơn, 100*Đá Luyện-Cao, 10*Rương Mảnh Tướng Đỏ
Ngày 9 1*Cẩm Nang Tím Chọn, 10*Rương Mảnh Tướng Đỏ
Ngày 10 200*Đá Luyện Bảo, 1*Bảo Vật Cam-Chọn, 10*Rương Mảnh Tướng Đỏ
Ngày 11 1*Thần Binh Đỏ-Chọn, 200*Đá Thần Binh, 10*Rương Mảnh Tướng Đỏ
Ngày 12 1*Rương Chiến Quốc, 20*Rương Mảnh Tướng Đỏ
Ngày 13 5*Huyền Bát Quái, 20*Rương Mảnh Tướng Đỏ
Ngày 14 5*Huyền Bát Quái, 30*Rương Mảnh Tướng Đỏ