Đăng nhập nhận quà

♦ Thời gian: từ 07:00 ngày 01/01/2022 – 23:59 ngày 14/01/2022
♦ Phạm vi:
chỉ áp dụng tại máy chủ S952
 Cách nhận: Trong vòng 14 ngày kể từ lúc mở server, Chúa công đăng nhập vào trong game vào phần Hoạt Động sẽ nhận được các quà tặng cực xịn:
Số ngày tích lũy
Phần quà
Ngày 1
Thể Lực Đơn*5
Tinh Lực Đơn*5
Avatar Hồng Phúc Tề Thiên*1
Ngày 2
Rương Tướng Cam*1
Rương & Chìa Hoàng Kim*10
Ngày 3
T.Binh Cam-Chọn*1
Đá Thần Binh*200
Ngày 4
Bảo Vật Cam-Chọn*1
Đá Luyện-Bảo*100
Ngày 5
Nguyên Bảo*100
Đá Luyện-Cao*100
Ngày 6
Xuyên Tâm Tiễn*5
Đỗ Khang 10 Năm*100
Ngày 7
Xuyên Tâm Tiễn*5
Mảnh Tướng Đỏ*10
Ngày 8
Đột Phá Đơn*500
Đá Luyện-Cao*100
Mảnh Tướng Đỏ*10
Ngày 9
C.Nang Tím-Chọn*1
Mảnh Tướng Đỏ*10
Ngày 10
Đá Luyện-Bảo*200
Bảo Vật Cam-Chọn*1
Mảnh Tướng Đỏ*10
Ngày 11
T.Binh Đỏ-Chọn*1
Đá Thần Binh*200
Mảnh Tướng Đỏ*10
Ngày 12
Rương Chiến Quốc*1
Mảnh Tướng Đỏ*20
Ngày 13
Huyền Bát Quái*5
Mảnh Tướng Đỏ*20
Ngày 14
Huyền Bát Quái*5
Mảnh Tướng Đỏ*30