Tam Quốc Bá Đồ

♦ Điều kiện tham gia:
• Server mở đủ 40 ngày trở lên (Server ngày thứ 40 có thể tham gia)
• Đạt cấp độ 70
♦ Phạm vi: S1 – S694
♦ Thời gian diễn ra: từ 00h00 27/05 – 23h59 30/05
Hoạt động diễn ra trong 4 ngày (Trong đó: Ngày 1-2-3 tham gia nhiệm vụ, ngày 4 nhận thưởng).
♦ Cách chơi:
• Hoàn thành các mốc nhiệm vụ nhận điểm tương ứng. Mỗi 100 điểm sẽ tự chuyển thành 1 mảnh ghép (100đ = 1 mảnh ghép).
• Tối đa 32 mảnh ghép (3200 điểm). Điểm dư sẽ bị xóa sau khi hoạt động kết thúc.
• Ghép các mảnh ghép vào đúng vị trí của nó sẽ được tăng tiến độ ghép hình. Đạt các mốc tiến độ nhất định (4,8,16,24,32) được nhận thưởng rương.

• Mở rương nhận được rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị.

• Nhiệm vụ:
Nhiệm vụ
Mục tiêu
Điểm thưởng
Tích lũy điểm danh
3 ngày
250
Chiêu mộ
20 lần
350
Tham gia Thí Luyện QĐ
3 lần
250
Thảo phạt Boss
18 lần
350
Cứu Viện QĐ
30 lần
200
Tham gia Vấn Đáp
2 lần
250
Khiêu chiến Đấu Trường
40 lần
350
Tích lũy tiêu Nguyên Bảo
2000
100
Tích lũy tiêu Nguyên Bảo
10000
250
Du Ngoạn
300 lần
300
Khiêu chiến phó bản (PB Chính hoặc Tinh Anh)
300 lần
300
Tham gia Hoa Dung Đạo
15 lần
200
Tích lũy Năng Động (Nv Ngày)
450 điểm
400
Tích lũy nạp
109,000 VND
200
Tích lũy nạp
599,000 VND
850

• Thưởng tiến độ:
Tiến độ ghép hình
Phần thưởng
4
Rương Chọn Trân Bảo*5, Mảnh Tướng Đỏ*20, Đá Luyện Cao*20, Nguyên Bảo*288
8
Bàn Long Văn Bích*5, Mảnh Tướng Đỏ*20, Đá Luyện Cao*40, Nguyên Bảo*488
16
Phục Hy Thủy Kính*5, Mảnh Tướng Đỏ*20, Đá Luyện Cao*60, Nguyên Bảo*688
24
Rương Chọn Chu Dịch-Lễ Ký*2, Mảnh Tướng Đỏ*30, Đá Luyện Cao*80, Nguyên Bảo*888
32
Ngũ Hành Tiên Ngọc*10, Mảnh Tướng Đỏ*30, Đá Luyện Cao*100, Nguyên Bảo*1288