Thiên Xu Luân Hồi

♦ Thời gian: 00h00 ngày 25/11 – 23h59 ngày 08/12

♦ Phạm vi: S1 – S1248 (server từ ngày 30 có thể tham gia)

♦ Quy tắc hoạt động:
• Chúa công có thể chọn các phần thưởng muốn nhận trong Vòng Quay, chọn xong không thể đổi, hãy cẩn thận.
• Đối với Event Thiên Xu Luân Hồi phiên bản đặc biệt, các Chúa công sẽ có cơ hội sở hữu được các phần quà cực kỳ giá trị như Combo Danh Tướng Cam và Vũ Khí, Rương Chọn Tướng H.Kim, Rương Chọn Chiến Mã, Rương Chọn Thần Thú, C.N Đánh Úp-Tinh, C.N Bộc Phát-Tinh, C.N Khéo Léo Tinh, Rương Chọn Mệnh Tinh Sinh Tồn, C.N Kim-Chọn, Rương Chọn Mệnh Tinh Đỏ,…
• Chúa công có thể dùng Kim Chỉ Nam để rút thưởng Vòng Quay, tối đa dùng 3 Kim Chỉ Nam cùng lúc. Các Kim Chỉ Nam có thể được sở hữu bằng các mua các gói nạp trên trang http://nap.dt3q.zing.vn/ hoặc mua bằng Ngọc Bích trong game.
• Mỗi nhóm thưởng có số lượng quay ra giới hạn, thưởng đã trúng sẽ không xuất hiện trong Vòng Quay nữa. Trong thời gian hoạt động, tất cả thưởng sẽ không tái lập.
• Khi rút trúng tất cả Thưởng Đặc Biệt sẽ được nhận hết các phần thưởng còn lại trong vòng quay.