Thiên Xu Luân Hồi

♦ Điều kiện: Server đạt 16 ngày sẽ tự động mở tính năng

♦ Thời gian: 14 ngày kể từ khi mở tính năng

♦ Quy tắc hoạt động:
• Chúa công có thể chọn các phần thưởng muốn nhận trong Vòng Quay, sau khi đã chọn xong không thể đổi nên Chúa công hãy cân nhắc thật kỹ trước khi chọn nhé.
• Chúa công có thể dùng Kim Chỉ Nam để rút thưởng Vòng Quay, tối đa dùng 3 Kim Chỉ Nam cùng lúc. Các Kim Chỉ Nam có thể được sở hữu bằng các mua các gói nạp trên trang http://nap.dt3q.zing.vn/ hoặc mua bằng Ngọc Bích trong game.
• Các phần Thưởng Đặc Biệt chỉ trúng thưởng đúng 1 lần duy nhất, Thưởng Đặc Biệt đã trúng sẽ không trúng lại trong Vòng Quay nữa. Trong thời gian hoạt động, tất cả thưởng sẽ không được tạo mới.
• Khi rút trúng 3 phần Thưởng Đặc Biệt, sẽ được nhận hết các phần thưởng còn lại trong vòng quay và kết thúc vòng quay.
• Phần thưởng từ vòng quay:
Thưởng Đặc Biệt
Rương Chọn Tướng Hoàng Kim
Mảnh Tín Vật Tướng Kim
C.N Bộc Phát-Tinh
C.N Khéo Léo-Tinh
C.Nang Kim-Chọn
Thưởng Thường
Thần Binh Hoàng Kim
Rương Chọn Đá Thô
Rương Chọn Chu Dịch Lễ Ký
Tướng Tinh-Tím Ngẫu Nhiên
Rương Tướng Cam-Chọn
Thần Binh Đỏ
Thần Binh Cam
Bảo Vật Cam-Chọn
Rương Chiến Quốc
Đá Thần Binh
Rương Tùy Chọn Thần Võ Dưỡng Thành
Rương Chọn Đá T.Luyện
Thức Tỉnh Đơn
Nguyên Bảo
Kim Nghiên Đài
Đá Luyện-Bảo
Đá Luyện-Hiếm