Tích nạp 23 ngày

♦ Thời gian: từ 0:00 26/05 – 23:59 20/06
♦ Tổng số ngày điểm danh: 23 ngày + 3 ngày nạp bù
♦ Phạm vi: Toàn máy chủ
♦ Tham gia tại: Giao diện chính → Hoạt Động → Nạp T.L Ngày (góc trên bên phải).
♦ Hình thức nạp ghi nhận: Thanh toán qua trang nạp hoặc thanh toán trực tiếp trong game.
♦ Hình thức tích lũy: Số lượng nạp trong ngày đạt 100k trở lên.

Tích lũy nạp đạt
Lựa Chọn 1
Lựa Chọn 2
Lựa Chọn 3
1 ngày
Rương Tướng Cam Chọn*1
Rương Chọn Trang Bị Cam Cấp 2*4
Rương Chọn Chu Dịch Lễ Ký*1
2 ngày
KNB*500, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5
 
 
3 ngày
KNB*500, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5
 
 
4 ngày
Cẩm Nang Cam Chọn*2
Rương Chọn Trân Bảo*10
Rương Chọn Chu Dịch Lễ Ký*3
5 ngày
KNB*500, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5
 
 
6 ngày
KNB*500, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5
 
 
7 ngày
Rương Tướng Đỏ*1
Rương Chọn Đá Thô*2
Rương Chọn Mảnh Tướng H.Kim *20
8 ngày
KNB*500, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5
 
 
9 ngày
KNB*500, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5
 
 
10 ngày
Phá Quân Chọn*1
Rương Chọn Trân Bảo*15
Rương Chọn Mảnh Tướng H.Kim *20
11 ngày
KNB*500, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5
 
 
12 ngày
KNB*500, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5
 
 
13 ngày
KNB*500, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5
 
 
14 ngày
KNB*500, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5
 
 
15 ngày
Rương Chọn Đá Thô*4
Rương Chọn Trân Bảo*25
Rương Chọn Mảnh Tướng H.Kim *40
16 ngày
KNB*500, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5
 
 
17 ngày
KNB*500, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5
 
 
18 ngày
KNB*500, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5
 
 
19 ngày
Tứ Thần Chọn*1
Rương Chọn Trân Bảo*35
Rương Chọn Mảnh Tướng H.Kim *40
20 ngày
KNB*500, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5
 
 
21 ngày
KNB*500, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5
 
 
22 ngày
KNB*500, Rương Hoàng Kim*5, Chìa Hoàng Kim*5
 
 
23 ngày
Tam Thanh Vũ*2
C.Nang Kim-Chọn*1
Rương Chọn Mảnh Tướng H.Kim *40