Tích nạp 7 ngày

♦ Thời gian:
• Diễn ra: từ 0:00 ngày 20/06 – 23h59 ngày 26/06
• Tổng số ngày điểm danh: Nạp 7 ngày (không có điểm danh bù)

♦ Phạm vi: Toàn máy chủ (S1-S1128)

♦ Tham gia tại: Giao diện chính → Hoạt Động → Nạp T.L Ngày (góc trên bên phải).

♦ Thể lệ:
• Hình thức nạp ghi nhận: Thanh toán qua trang nạp hoặc thanh toán trực tiếp trong game.
• Hình thức tích lũy: Số lượng nạp trong ngày đạt 100k trở lên.

Số ngày tích lũy
Vật phẩm 1
Vật phẩm 2
Vật phẩm 3
Tích lũy nạp đạt 1 ngày
Rương Tướng Cam Chọn*1
Thần Binh H.Kim*2
Thanh Sương Cam Chọn*4
Tích lũy nạp đạt 2 ngày
Rương Chọn Thần Binh Cam*3
Thần Binh H.Kim*2
Tướng Tinh Bí Ẩn*1
Tích lũy nạp đạt 3 ngày
Rương Cẩm Nang*3
Thần Binh H.Kim*2
Rương Chọn Lễ Ký Chu Dịch*1
Tích lũy nạp đạt 4 ngày
C.N Cam-Chọn*1
Thần Binh H.Kim*2
Ngũ Hành Tiên Ngọc*2
Tích lũy nạp đạt 5 ngày
Rương Chọn Trân Bảo*12
Thần Binh H.Kim*2
Bàn Long Văn Bích*2
Tích lũy nạp đạt 6 ngày
Rương Chọn Thần Binh Đỏ*3
Thần Binh H.Kim*2
Phục Hy Thủy Kính*2
Tích lũy nạp đạt 7 ngày
Rương Tướng Đỏ*1
Nguyên Thạch Phỉ Thúy*1
Gầu Bò*320