Tham gia hoạt động mỗi ngày

Các Chúa công thân yêu hãy nhớ tham gia những Hoạt Động Mỗi Ngày bên dưới để nhận quà nhé!
Thời gian Hoạt động Phần thưởng
Ngày 13/01 Boss QĐ 12h
Lì Xì Năm Mới*3

Nguyên Bảo*288
Vấn Đáp
Thí Luyện
Boss QĐ 19h
Đấu Phe
Ngày 14/01 Boss QĐ 12h
Lì Xì Năm Mới*3

Nguyên Bảo*288
Vấn Đáp
Thí Luyện
Boss QĐ 19h
Tam Quốc Chiến Kỷ